Summerschool

Eendaagse Summerschool 

Psychiatrie van iedereen, van alledag

Als medisch professional kom je in contact met patiënten met beginnende psychische of psychiatrische klachten. Hoewel het vaak moeilijk is, is het essentieel om vroegtijdig het gesprek hierover aan te gaan met de patiënt.

Hoe maak je deze klachten bespreekbaar? Hoe bouw je een goed behandelcontact op? Wat helpt? Wat helpt niet? Op deze en meer vragen zullen wij ingaan tijdens de Summerschool van Mediant GGZ.

Lees meer

Wet verplichte ggz

Met ingang van 1 januari 2020 treedt de Wet verplichte ggz (Wvggz) in werking.
Deze wet vervangt de huidige wet Bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (Bopz) en regelt de rechten van mensen die te maken hebben met verplichte zorg in de GGz. Een belangrijke verandering is dat verplichte zorg straks ook buiten een GGz-instelling kan plaats vinden.

Lees meer