Het Centrum voor Stemmings- en Angststoornissen biedt hulp wanneer angsten en stemmingswisselingen je belemmeren in het dagelijks leven. 

Stemmingsschommelingen en angstgevoelens horen bij het leven en kennen we allemaal.
Wanneer de klachten een dusdanig beperkende invloed hebben op het dagelijks leven en je er zelf met de omgeving niet meer uit komt, is hulp nodig van het Centrum voor Stemmings-en Angststoornissen.

Stemmingsstoornis

Bij stemmingsstoornissen spreken we van depressieve klachten als er sprake is van vijf of meer van onderstaande symptomen:

• Gevoel van leegte of verdriet
• Er minder interesse of plezier is activiteiten
• Gewicht en of energie verlies
• Concentratie problemen en besluiteloosheid
• Rusteloosheid of boosheid
• Schuldgevoelens en zinloosheid
• Gedachten aan de dood

Angststoornis

Een angststoornisdwangstoornis of paniekstoornis kan divers van aard zijn. Er kan sprake zijn van een enkelvoudige angst bijvoorbeeld voor spinnen. Er kan sprake zijn van angst in sociale omgevingen. Ook kun je last hebben van paniekklachten die je aanvalsgewijs overvallen. Daarnaast kan er sprake zijn van dwanggedachten of dwanghandelingen die je niet kunt stoppen en een grote invloed hebben op het dagelijks handelen. Ook kun je overmatig bezorgd zijn over alle dagelijkse gebeurtenissen of activiteiten. Angstklachten gaan vaak samen met vermijdingsgedrag.

Aanmelden

De huisarts of de praktijkondersteuner kan bij bovenstaande klachten verwijzen naar het Centrum voor Stemmings- en Angststoornissen.

Het team

Het team bestaat uit een psychiater, psychologen, een GZ psycholoog, een verpleegkundig specialist, ambulant verpleegkundigen en een ervaringswerker.

Verwijzen

Ben je verwijzer en wil je meer weten over verwijzen naar ons centrum neem dan contact op met het secretariaat
via 053-488 18 81. Vragen kun je ook stellen via: stemming&angst@mediant.nl. Dit mailadres is niet bedoeld voor verwijzingen.

Stuur de verwijzing via Zorgdomein. Beschik je niet over Zorgdomein en heb je hier interesse in? Neemt dan contact op met afdeling Communicatie via communicatie@mediant.nl.

Contact

Het centrum voor Stemming en angststoornissen is op werkdagen te bereiken van 08.45 tot 16.45 uur op tel 053-488 18 81, Raiffeisenstraat 44 7514 AM Enschede

Intake 

Na aanmelding volgt een intakefase waarin een inventarisatie wordt gemaakt van de klachten om tot een diagnose te komen. Daarna worden afspraken gemaakt over de behandeldoelen, behandelinhoud en verwachte duur van de behandeling.

Behandelfase

Belangrijke pijler binnen onze behandelingen is de cognitieve gedragstherapie en het systemisch werken. Daarnaast maken we gebruik van onderdelen uit  de Schemagerichte therapie. Naast het individuele aanbod is er een groepsaanbod.

Behandelonderdelen  

Farmacotherapie
• Basisgroep
• Individuele gesprekken
• Systeem/relatie gesprekken
• Inzet Psychiatrische thuiszorg (livio)
Lichttherapie
• E health in combinatie met gesprekken
Cognitieve gedragstherapie groep
• Sociale angstgroep
• In je kracht module 

Het Centrum is lid van het Nederlands Kenniscentrum Angst en Depressie