Mediant is een organisatie voor geestelijke gezondheidszorg in de regio Twente die hulp, advies en begeleiding biedt aan mensen met psychische en psychiatrische problemen. Mediant beschikt over afdelingen voor kinderen en jongeren, volwassenen en ouderen en enkele specialistische centra. Daarnaast ondersteunt Mediant in de huisartsenpraktijk via de stichting POH GGZ Twente en met het Mobiel Consultatie en Behandel Team.

Onze Expertises

Mediant heeft expertise op vele gebieden. Specifieke expertise hebben we bijvoorbeeld op het gebied van eetstoornissen, psychotrauma, psychose, bipolaire stoornissen en ervaringswerk.

Jaardocumenten en Beleidsplannen

Onze jaarverslagen zijn ook te vinden via de website van VWS: Website VWS. Hier kunt u de organisatienaam van een zorginstelling invullen, het jaartal en vervolgens kunt u het verslag downloaden.

Vrijwilligerswerk

Lees hier meer over Vrijwilligerswerk Algemeen of over Mediant Maatjes Hoor'ns.

Cliënttevredenheid

Ons cliënttevredenheidscijfer wordt jaarlijks bepaald op basis van de CQ-index. De CQI (Consumer Quality Index) is een vragenlijst, die jaarlijks wordt afgenomen en waarmee in de GGZ op een eenduidige manier cliënttevredenheid in kaart wordt gebracht.

Algemene score op een schaal van 1 t/m 10

Wij krijgen van onze cliënten het rapportcijfer: 7,8 

Klachten

Wanneer u niet tevreden bent over de behandeling of behandelaar, kunt u altijd een gesprek aanvragen bij de klachtenfunctionaris.
De klachtenfunctionaris praat samen met u over de situatie en mogelijke oplossingen. De klachtenfunctionaris kan voor u bemiddelen en u adviseren.

Op zoek naar een opleiding of stage?

LO

Neem dan eens een kijkje op onze werkenbijwebsite!

Raad van Bestuur & Raad van Toezicht

De Raad van Bestuur 

De Raad van Bestuur geeft leiding aan Mediant.
De RVB van Mediant bestaat uit Voorzitter Raad van Bestuur Martin Bijker en Lid Raad van Bestuur Arnoud Jansen.

Arnaud en Martin

Referaten Mediant

Binnen Mediant wordt iedere tweede dinsdag van de maand een referaat georganiseerd. Het referaat van 14 mei is het laatste referaat tot na de zomer, het volgende referaat staat 10 september 2024

Stichting Vrienden van Mediant

De Stichting Vrienden van Mediant kan worden ingeschakeld voor het bekostigen van activiteiten of faciliteiten, als de reguliere middelen deze uitgaven niet toelaten.

Voor wie en op welke wijze?

Wij helpen kinderen, jongeren, volwassen en ouderen met psychische of psychiatrische problemen en stoornissen.

Wet Verplichte GGZ

Met ingang van 1 januari 2020 is de Wet verplichte ggz (Wvggz) in werking.