De Stichting Vrienden van Mediant kan worden ingeschakeld voor het bekostigen van activiteiten of faciliteiten, als de reguliere middelen deze uitgaven niet toelaten.

De geschiedenis
Op initiatief van de toenmalige directeur van het Twents Psychiatrisch Ziekenhuis (TPZ), Wim de Vries, werd op 16 november 1988 de stichting Vrienden van het TPZ opgericht. Destijds kreeg het TPZ af en toe giften, waarbij nadrukkelijk vermeld werd dat die uitgegeven moesten worden aan de zorg voor patiënten. Om dit op een juiste manier te doen, werd dit geld ondergebracht bij een Stichting Vrienden van het TPZ.

Na het overlijden van Wim de Vries, en enige tijd daarna, van zijn vrouw Lisa. Is een deel van hun erfenis geschonken aan de "Vrienden van het TPZ". Van het legaat zijn inmiddels vele aanvragen gefinancierd.
Giften zijn nog steeds zeer welkom!

In 2003 werd de naam gewijzigd in Vrienden van Mediant. Er kwamen nieuwe statuten en er werd een aanvraagformulier opgesteld..


Wat kan de stichting vrienden van Mediant betekenen voor de cliënten?

De Stichting Vrienden van Mediant kan in veel gevallen wensen realiseren voor bekostiging van activiteiten of faciliteiten, als de reguliere middelen deze uitgaven niet toelaten.
Voorwaarden: de geplande uitgaven zijn eenmalig, komen ten goede aan cliënten die in zorg zijn bij Mediant, en voegen iets toe aan zorg, behandeling of verblijf.

Voorbeelden van de ondersteuning zijn:

  • bijdragen aan cliëntenvakanties b.v. door de huur van een vakantiehuis te betalen
  • Het mogelijk maken van dagtochten met cliënten door de huur van een busje te betalen
  • hulp bij individuele cliënten hun leven weer op te pakken door
    bij te dragen in studiekosten

Een aanvraag indienen
Aanvragen, met de vereiste bijlagen, schriftelijk indienen bij de secretaris/penningmeester van de Stichting, Auke Hof, waar ook het formulier en de vereisten voor de bijlagen kunnen worden opgevraagd (aukehof@home.nl, Telefoon 053 476 0677). Binnen een paar weken na indienen van de aanvraag laten wij onze beslissing weten.

Omdat Vrienden van Mediant een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) is, een van de zogenaamde "Goede Doelen", kunnen giften van de belasting afgetrokken worden. Ook als iemand de vrienden in zijn of haar testament gedenkt, hoeft de Stichting Vrienden van Mediant geen erfbelasting te betalen.

Doneren kan via IBAN nr. NL72 INGB 0665 1145 32


Jaarverslag vrienden van Mediant 2023