De Raad van Bestuur 

De Raad van Bestuur geeft leiding aan Mediant.
De RVB van Mediant bestaat uit Voorzitter Raad van Bestuur Martin Bijker en Lid Raad van Bestuur Arnoud Jansen.

Arnaud en Martin

v.l.n.r. Arnoud Jansen,Martin Bijker

De Raad van Bestuur legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht.

In het kader van maatschappelijke verantwoordelijkheid en transparantie verantwoordt Mediant GGZ jaarlijks openbaar welke onkosten door de Raad van Bestuur zijn gemaakt ten behoeve van de uitoefening van zijn functie: Beleid en verantwoording onkosten Raad van Bestuur

De Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht ziet toe op het gevoerde beleid van Mediant, benoemt de Raad van Bestuur en staat de Raad van Bestuur met raad terzijde.

De Raad van Toezicht bestaat uit:

  • Peter van der Hout
  • Luit Nieboer
  • Paul Deursen
  • Barbara Wünsch
  • Wybren Bakker
  • Bart Verpalen

Raad van Toezicht

v.l.n.r. Peter van der Hout, Luit Nieboer, Paul Deursen, Barbara Wünsch, Wybren Bakker, Bart Verpalen.

In 2022 is de  nieuwe Governancecode Zorg uitgekomen (www.governancecodezorg.nl). Mediant werkt volgens deze code. Het reglement Raad van Toezicht en het reglement Raad van Bestuur zijn in lijn met de Governancecode. Bekijk ook de statuten, de jaardocumenten, de klokkenluidersregeling en het ANBI Formulier.