Het centrum voor Neuropsychiatrie behandelt mensen met Niet-Aangeboren Hersenletsel (NAH) in de leeftijd van 18-60 jaar die als gevolg van hersenletsel psychische en/ of psychiatrische problemen hebben. Het centrum biedt diagnostiek, behandeling en begeleiding.

Je hebt last van neuropsychiatrische klachten als je door (of naast) een neurologische aandoening ook psychiatrische klachten hebt ontwikkeld. Een neurologische aandoening is een ziekte van de hersenen, zoals dementie, Huntington en de ziekte van Parkinson. Hierbij kun je last hebben van psychiatrische klachten als depressie en angststoornissen.

Als je last hebt van neuropsychiatrische klachten, kan dit van grote invloed zijn op je leven. Misschien heb je last van somberheid of angst en misschien zie je dingen die er niet zijn.

Samen brengen we de problematiek in kaart met als doel na de behandeling een zo zelfstandig en betekenisvol mogelijk leven te hebben.
De hulpvraag is het uitgangspunt en samen stellen we doelen om opnieuw vorm te geven aan je leven.

Aanmelding

Aanmelding bij het CNP verloopt via de huisarts of een andere specialist. Daarna volgt een uitnodiging van Mediant voor één of meerdere gesprekken.
In de onderzoeksfase kijken we zorgvuldig naar de klachten die op de voorgrond treden. Daarbij zoeken we naar de factoren die hiervan de oorzaak zijn. Om een goed beeld te krijgen betrekken we ook naaste familieleden als daar toestemming voor is gegeven.

Contact

Telefoon:053-475 53 22 (secretariaat) E-mail:  cnp@mediant.nl

Het Centrum is onderdeel van de Keten NAH+ Twente en van het Huntington Netwerk Nederland Regio Oost en Hersenletselketen Twente


Verwijzen

Meer weten over verwijzen naar het Centrum voor Neuropsychiatrie? Neem dan contact op met het secretariaat via 053-475 53 22
of via:  cnp@mediant.nl

Verwijzen kan via Zorgdomein. Geen Zorgdomein en wel interesse? Neem dan contact op met afdeling Communicatie via communicatie@mediant.nl.