Door allerlei omstandigheden, die deels bij het ouder worden horen, kunnen psychische problemen u boven het hoofd groeien. 

Groepsbehandeling 60 Plus

Voor mensen van 60 jaar en ouder biedt Mediant, naast individuele behandeling, ook groepsbehandeling.

Ouder worden en somberheid

Last van somberheid, depressiviteit of gevoelens van zinloosheid? Verlies van een partner en afname van sociale contacten en lichamelijke achteruitgang kan rouw en verdriet met zich meebrengen. De somberheid kan zo toeslaan, dat je geen toekomstperspectief meer ziet. Het kan dan zijn dat je last hebt van depressieve klachten. Blijf er niet mee zitten, wij helpen graag.

Depressieve klachten

Depressie is een ziekte en geen gebrek aan wilskracht of pit. Wat het meest op de voorgrond staat, is de veranderde stemming. Verlies aan levenslust hoort ook bij een depressie. Geen plezier meer beleven aan dingen, waar je dat vroeger wel deed. Soms hebben mensen zelfs het gevoel dat ze niet meer van hun naasten houden. Dit komt door de depressie. Een depressie kan beginnen met lichte somberheid of verdriet (bijvoorbeeld tijdens een rouwperiode). Wanneer deze klachten langer aanhouden en erger worden, kan het zijn dat je een lichte depressie hebt. Deze depressie kan onbehandeld overgaan in een zware depressie.

Een depressie wordt bij ouderen in veel gevallen niet herkend. Dit komt omdat de klachten vaak aan de leeftijd worden toegeschreven.

Ouder worden en angst

Maak je je zorgen en ben je vaak aan het piekeren?
Nadenken en ons zorgen maken doen we allemaal wel eens. Veel piekeren of in paniek raken is echter niet effectief. Pieker je veel of word je bang en paniekerig zonder een duidelijke aanleiding? Durf je de deur niet meer uit, uit angst om een paniekaanval te krijgen? Ben je bang om te vallen of ben je bang om dement te worden? Blijf er niet mee zitten en neem contact op met de huisarts. 

Angst- en paniekklachten

Uit onderzoek blijkt dat één op de tien ouderen in Nederland last heeft van een angststoornis. Angst kan maken dat u situaties gaat vermijden. Dat je bang bent dat anderen je negatief beoordelen en daardoor alle sociale contacten uit de weg gaat. Ondanks het vermijden wordt de angst niet minder.

Ouder worden brengt ook specifieke angst met zich mee. Zoals angst om te vallen, angst om dement te worden en angst om afhankelijk te worden van anderen. Deze angst kan terecht zijn. Maar als deze angst het dagelijks leven gaat beheersen, kan er sprake zijn van een angststoornis.

Mensen met een angststoornis hebben vaak last van bange voorgevoelens en bezorgdheid. Ook lichamelijke kenmerken zoals hartkloppingen, zweten, duizeligheid en benauwdheid treden op.

Behandeling

Voor behandeling bij Mediant is een verwijzing nodig van de huisarts.
Meer informatie over de groepsbehandeling 60 plus, Neem dan contact met ons op.
Telefoonnummer: 053 – 475 53 07. U kunt ons veilig mailen via:  60plus@mediant.nl.

 

Taboe maakt plaats voor opluchting zie ook onderstaande ervaring:

  

 "Het was voor mij moeilijk om bij Mediant aan te kloppen
   en 
bij het verlaten van het terrein dacht ik ook

   moet ik hier weer na toe, ik ben toch niet gek. 
   Gelukkig heb ik een goed gesprek gehad met de
   hulpverlener van Mediant en ik hoop dat meer mensen
   de moed vinden om hulp te vragen, zodat ook zij leren omgaan met
   hun psychische klachten en zien dat ze niet alleen zijn".

Een groot deel van de klachten is goed te behandelen door een combinatie van gesprekstherapie en medicijnen (antidepressiva). Ook is het mogelijk deel te nemen aan groepsbehandeling dat kan bestaan uit activiteitentherapie, cursussen en vaktherapie.

Verwijzen

Verwijzen kan via Zorgdomein. Geen Zorgdomein en wel interesse? Neem dan contact op met afdeling Communicatie via communicatie@mediant.nl.
Verwijzen kan ook via veilig mailen naar aanmburoud@mediant.nl.

Neem voor meer informatie contact op met het secretariaat van CoNNectum via tel 053 - 4 755 900.

Het team

Het team bestaat uit een psychiater, psycholoog, verpleegkundigen, een ergotherapeut, psychiatrisch verzorgenden, agogisch hulpverleners en een ervaringsdeskundige.

Centrum voor neuropsychiatrie

Onder CoNNectrum valt ook het Centrum voor Neuropsychiatrie. 

Geheugencentrum

Het Geheugencentrum  van Mediant staat voor onderzoek, advies, behandeling en begeleiding in een ambulante setting en indien nodig opname in de kliniek (Poelzijde). Ons centrum is gericht op cliënten met geheugenproblemen, ook wel een cognitieve stoornis genoemd, vaak ten gevolge van dementie of andere verwante stoornissen.

Onderzoek doen naar de aard en ernst van de cognitieve problematiek bij cliënten met cognitieve stoornissen is een belangrijk onderdeel van het zorgaanbod dat het Geheugencentrum voor deze doelgroep te bieden heeft. Vaak hebben we te maken met cliënten met complexe problematiek (en hun mantelzorgers). Echter ook de minder complexe situaties kunnen naar het Geheugencentrum verwezen worden. Via het Mobiel Consultatie en Behandel Team kunnen consultatievragen worden behandeld voor deze doelgroep door een van onze GZ-psychologen.

Poelzijde

De afdeling houdt zich bezig met crisisopvang, observatie, diagnostiek, behandeling, instelling op de juiste medicatie en het toepassen van verpleegkundige interventies. Hierbij wordt het systeem van de cliënt nauw betrokken, welke bestaat uit alle betrokken naasten van de cliënt. Er wordt onderzocht wat er met de cliënt aan de hand is, de mogelijke oorzaak, hoe te behandelen en hoe dit in de toekomst mogelijk voorkomen kan worden, dan wel, hoe de cliënt en zijn systeem in de huidige (of toekomstige) omgeving met zijn beperkingen om kan gaan. Het doel is om de cliënt zo snel mogelijk uit een crisissituatie te helpen.

Veilig mailen naar het geheugencentrum