Het Centrum biedt ondersteuning, diagnostiek, behandeling, preventie en consultatie bij psychische klachten naar aanleiding van een traumatische ervaring.

Het Centrum voor Psychotrauma is ontstaan na de vuurwerkramp in Enschede.

Het Centrum is gespecialiseerd in de zorg voor enkel en meervoudig trauma bijvoorbeeld bij vroegkinderlijk trauma, getraumatiseerde asielzoekers en vluchtelingen, veteranen met uitzendproblematiek en slachtoffers van seksueel geweld. Baby's en kinderen worden in hetzelfde centrum behandeld als volwassenen maar met een gespecialiseerd programma.

Het Centrum geeft ook voorlichting en steun aan bedrijven, scholen en andere instellingen.

Bekijk ook de folder van Psychotrauma.

Omgaan met psychotrauma

Het team

Het team bestaat uit een psychiater, GZ psychologen, een klinisch psycholoog, psychologen, een ambulant verpleegkundige, een verpleegkundig specialist, sociaal psychiatrisch verpleegkundigen, een ervaringswerker en een vaktherapeut.

Verwijzen

Meer weten over verwijzen naar ons centrum? Neem contact op met het secretariaat via 053-488 18 81
Vragen kun je ook stellen via: psychotrauma@mediant.nl. Dit mailadres is niet bedoeld voor verwijzingen.

Verwijzen kan via Zorgdomein. Nog geen Zorgdomein en wel interesse? Neem dan contact op met afdeling Communicatie via  communicatie@mediant.nl.

Contact

Mediant Centrum voor Psychotrauma
Raiffeisenstraat 44
7514 AM Enschede
Telefoon: 053-488 18 81
E-mail:  psychotrauma@mediant.nl.

Het Centrum voor Psychotrauma werkt samen met De Nederlandstalige Vereniging voor Psychotrauma