Helmer-Es herstelgerichte crisiszorg in een mooie en moderne omgeving. Binnen Helmer-Es is alle zorg met betrekking tot Acute psychiatrie gebundeld. 

Helmer-Es Ambulante en klinische crisisinterventie

Binnen Helmer-Es bestaat een intensieve samenwerking tussen ambulante en korte klinische crisisinterventie.

Binnen het Centrum voor Crisisinterventie gaat het om herstel van symptomen, herstel van rollen en herstel van de persoon. Dat betekent dat we meteen vanaf het begin van de crisis, starten met het versterken van de eigen regie van de cliënt. Daarbij kijken we naar de manier waarop mensen hun eigen leven vormgeven in interactie met anderen waaronder naasten, familie en reeds betrokken hulpverleners. De zorg sluit daarop aan en stelt de cliënt in staat de, in de crisis kwijtgeraakte, eigen regie zo snel mogelijk te (her)pakken.

De indeling met meerdere gesloten afdelingen voor verschillende doelgroepen zorgt ervoor dat mensen beter tot hun recht komen en ook sport en andere activiteiten veel gerichter kunnen worden aangeboden. Ook de veilige binnentuinen, het licht dat binnenkomt in het gebouw, de vele open zichtlijnen, en de akoestiek zorgen voor een prettige leefomgeving. Daarnaast zijn er eenpersoonskamers met eigen sanitair, worden overal moderne toepassingen gebruikt zoals domotica of zijn de mogelijkheden aanwezig om dit in de toekomst nog meer of makkelijker in te zetten.

Het team

Het team van Helmer-Es bestaat uit een psychiater, psycholoog, verpleegkundig specialist, sociaal psychiatrisch verpleegkundigen, verpleegkundigen, psychiatrisch verzorgenden, vaktherapeuten, een ervaringswerker en een agogisch hulpverlener.

Verwijzen

Uw verwijzing kunt u sturen via Zorgdomein. Beschikt u niet over Zorgdomein en heeft u hier interesse in? Neemt u dan contact op met afdeling Communicatie via communicatie@mediant.nl.

Contact

Helmer-Es, Centrum voor Crisisinterventie
Broekheurnering 1050
7546 TA  Enschede

Telefoon: 088-373 5252
E-mail: U kunt ons veilig mailen via CAZhelmeressecretariaat@mediant.nl