Mediant betrekt familie of naasten graag bij de behandeling van de cliënt. Dit doen we altijd in overleg en met toestemming van de cliënt.
Ben je nog niet betrokken en zou je dit graag willen? Neem dan contact op met de behandelaar van je naaste/familielid. Samen kijken we dan op welke wijze je betrokken kunt worden. 

Bezoektijden afdelingen

Hier vindt u de bezoektijden van de diverse afdelingen.

Familie ervaringsdeskundigheid

Wat is Familie-ervaringsdeskundigheid

Wanneer er bij je naaste of familielid sprake is van psychische klachten, ga je zelf ook door een rouwproces. 
In dit rouwproces kennen we verschillende fases:

Familievertrouwenspersoon

De familievertrouwenspersoon luistert naar uw kant van het verhaal. Hij wijst u de weg in de geestelijke gezondheidszorg (ggz) en geeft antwoord op uw vragen over de psychiatrische of verslavingsproblemen en de behandeling. Hij ondersteunt u in het contact met de hulpverlener, de behandelaar of de instelling. En helpt u zoeken naar oplossingen.

Ga je zelf in behandeling en heb je kinderen?

Kinderen opvoeden vraagt vaak veel van een ouder. Mogelijk vraagt het meer van jou als ouder als er psychische problemen zijn. Misschien lukt het niet altijd om op de juiste manier te reageren of er voor je kind te zijn.
Wat heeft jouw kind nodig? Hoe kun je ervoor zorgen dat je kind begrijpt wat er met je aan de hand is?

Instemming cliënt

Zonder instemming van de cliënt is er geen contact tussen u en Mediant - over de cliënt - mogelijk. De behandelaar blijft pogen de toestemming over dit contact te herstellen. Tot die tijd ontvangt u alleen algemene informatie. U kunt een gesprek met een collega-behandelaar aanvragen. Hierin komen geen zaken aanbod over de persoonlijke situatie van de cliënt.

Ondersteuning

Wanneer een familielid of vriend(in) psychisch ziek wordt, verandert de relatie met deze persoon. Naastbetrokkenen kunnen verschillende rollen op zich nemen die te maken hebben met het zorgen voor het zieke familielid of vriend(in); mededeskundige, zorgverlener, crisismanager en belangenbehartiger.

Opname

Mediant vraagt de cliënt om zelf familie en naasten te informeren over een opname. Binnen maximaal zes weken heeft de behandelaar vervolgens een gesprek met de contactpersoon.

Veelgestelde vragen familie

Veelgestelde vragen van familie over betrokkenheid, gedwongen opname, steun van Mediant voor familie etc.