Veelgestelde vragen van familie over betrokkenheid, gedwongen opname, steun van Mediant voor familie etc.

 

Voor behandeling bij Mediant is verwijzing nodig van de huisarts.
Denkt u dat behandeling voor uw naaste nodig is, terwijl hij/zij dit zelf niet wil? Ook dan is het goed dit voor te leggen aan uw huisarts.

De huisarts maakt een inschatting of gedwongen opname noodzakelijk is. Is uw familielid al in behandeling bij Mediant en er ontstaat een onhoudbare situatie?
Neem dan contact op met de betreffende behandelaar. In overleg met u maakt de behandelaar dan een inschatting van de noodzaak tot opname.

U kunt informatie vragen bij de afdeling waar uw naaste behandeld wordt. De medewerkers zijn goed op de hoogte van het functioneren van uw familielid/naaste. Wilt u meer inhoudelijke informatie over de behandeling, maak dan een afspraak met de betreffende behandelaar.

Mogelijk heeft uw naaste toestemming geweigerd voor het verstrekken van persoonlijke informatie. In dat geval kunt u wel algemene informatie over behandelingen opvragen. Ook kunt u een gesprek aanvragen met een andere behandelaar. Het spreekt voor zich dat deze behandelaar u geen informatie geeft over uw naaste.

Ook als naastbetrokkene kunt u terecht bij Mediant. U kunt dit het beste aangeven bij de behandelaar van uw familielid/naaste. Hij of zij kan mogelijk zelf iets voor u betekenen. Kan dit niet of onvoldoende, dan kan de behandelaar u in elk geval doorverwijzen. Er zijn bij Mediant altijd hulpverleners die u steun kunnen bieden.

Als uw familielid/naaste daar geen bezwaar tegen heeft, kan dat. Wanneer uw naaste hier wel bezwaar tegen heeft, kan de behandelaar altijd algemene (niet-persoonsgebonden) informatie over de behandeling geven. Hiervoor is geen toestemming van uw familielid nodig.

Ja, de kinderen zullen daar vroeg of laat last van hebben. De één zal er beter mee overweg kunnen dan de ander. Kinderen van ouders met psychische klachten hebben een heel groot risico om zelf klachten te krijgen. Dus alleen al daarom is het goed aandacht te hebben voor de kinderen.

Mediant heeft een speciaal programma voor kinderen van ouders met psychische problematiek. Dat heet K.O.P.P.
Er wordt met de kinderen gepraat over de gebeurtenissen. Het is belangrijk dat zij weten wat er aan de hand is en dat ze kunnen uiten wat ze denken en voelen.
Het programma bestaat uit verschillende activiteiten voor verschillende leeftijdsgroepen.

Neem voor meer informatie contact op met
Centrum Jeugd
Telefoon: 053-482 85 00
E-mail: jeugd@mediant.nl
www.mediantjeugd.nl

 

Dit is afhankelijk van de leeftijd van uw kind en of u wettelijk gezaghouder bent van uw kind. Bent u ouder met gezag en is uw kind jonger dan 12 jaar, dan krijgt u zeker informatie. Toestemming van u als ouder voor behandeling is immers ook noodzakelijk. Is uw kind tussen de 12 en 16 jaar, dan zal de behandelaar altijd eerst met het kind overleggen. Uw kind moet eerst toestemming geven voordat we informatie aan familie verstrekken.

Is uw kind ouder dan 16 jaar, dan mag volgens de wet de behandelaar zonder toestemming van het kind helemaal geen persoonlijke informatie geven. Ouders zonder gezag ontvangen wel belangrijke informatie aangaande de verzorging en opvoeding van het kind.

Daar zijn allerlei definities voor. Mediant vindt u een mantelzorger als u, als familie, vriend of bekende regelmatig hulp biedt aan de cliënt. U doet vaak meer dan u denkt. Als u zich regelmatig bekommert om iemand met psychische klachten, dan doen definities er niet zoveel toe.