Wanneer een familielid of vriend(in) psychisch ziek wordt, verandert de relatie met deze persoon. Naastbetrokkenen kunnen verschillende rollen op zich nemen die te maken hebben met het zorgen voor het zieke familielid of vriend(in); mededeskundige, zorgverlener, crisismanager en belangenbehartiger.

De effecten van het zorgen voor en de zorg om zijn groot. Daarom geven we jou, naast de cliënt, een centrale rol. We kijken samen met je
op welke manier de behandeling het beste gestalte kan krijgen en aan welke vormen van ondersteuning jij behoefte hebt. Door een goede ondersteuning
willen we voorkomen dat je zelf klachten ontwikkelt.