De familievertrouwenspersoon luistert naar uw kant van het verhaal. Hij wijst u de weg in de geestelijke gezondheidszorg (ggz) en geeft antwoord op uw vragen over de psychiatrische of verslavingsproblemen en de behandeling. Hij ondersteunt u in het contact met de hulpverlener, de behandelaar of de instelling. En helpt u zoeken naar oplossingen.

Familievertrouwenspersoon Mediant, Paula Liewes, 06 - 18 02 97 15
p.liewes@familievertrouwenspersonen.nl

Voor algemeen advies en hulp kunt u contact opnemen met de advies- en hulplijn: 0900 - 333 22 22
of mail naar familieindeggz@lsfvp.nl