Wat is Familie-ervaringsdeskundigheid

Wanneer er bij je naaste of familielid sprake is van psychische klachten, ga je zelf ook door een rouwproces. 
In dit rouwproces kennen we verschillende fases:

  • Ontkenning
  • Boosheid, het gevecht aangaan,
  • Depressieve gevoelens 
  • Aanvaarding.

Tijdens de behandeling van jouw naaste gaat de meeste aandacht naar de persoon met psychische klachten. Het is goed dat er ook aandacht en ruimte is voor jouw eigen verhaal.

Een opname of crisis die je naaste meemaakt, kan heel heftig zijn voor familie. Het werkt preventief als je zelf niet met heftige emoties en ervaringen blijft zitten. Als er ook aandacht is voor jouw herstelproces, groei je mee met het herstelproces van diegene met psychische klachten.

Andere thema’s die belangrijk zijn voor families zijn o.a. overweldigd zijn door de crisis van hun naaste, eenzaamheid, herkenning, behoefte aan contact met lotgenoten, zoektocht naar goede informatie over de psychische klachten, toekomstperspectief dat verandert door de psychische klachten van jouw naaste, meegroeien met herstel van jouw naaste, loslaten, grenzen stellen, overbelasting, wanhoop, verdriet, aanvaarding, schuldgevoel, goed voor jezelf blijven zorgen etc.

Naast voorgaande thema's kun je ook met een familie-ervaringsdeskundige bespreken hoe je met de psychische problematiek om kunt gaan. De familie ervaringsdeskundige kan je adviseren over hoe je bijvoorbeeld mee kunt werken aan het maken van een signaleringsplan en crisiskaart. Jij hebt soms eerder in de gaten hoe het gaat met degene met psychische klachten en of het juist beter of slechter gaat.

Ook biedt een Familie ervaringsdeskundige een luisterend oor. Zij hebben zelf in een ontwrichtende situatie gezeten, en zetten deze ervaring maar ook ervaringen van anderen in, om u te helpen en te ondersteunen. Zij bieden handvaten in het (leren) omgaan met de veranderde situatie en de zorg voor uzelf. Dit kan doormiddel van gesprekken, zelfhulpgroepen en/of trainingen

Meer informatie

Neem contact op via fed@mediant.nl