De trajectbegeleiders van Mediant PaZZage helpen cliënten om hun dagelijkse leven en de rol in de samenleving (nieuwe) invulling te geven.

Actief herstel – Stap voor stap naar (beschut) werk

Actief herstel – Stap voor stap naar (beschut) werk
‘Actief herstel – Stap voor stap naar (beschut) werk’ is een begeleidingstraject naar (beschut) werk voor kandidaten die werkzaam zijn op de dagbesteding bij Mediant maar graag willen onderzoeken of (beschut) werk een vervolgstap zou kunnen zijn. Dit gebeurt in kleine stappen en met uitgebreide ‘op maat’ begeleiding.

PaZZage naar werk

Begeleiding naar duurzaam werk op maat, in samenwerking met gemeente en UWV. Want samen kunnen we de cliënt beter helpen. We bieden ondersteuning bij het vinden en behouden van werk en houden rekening met de mogelijkheden en voorkeuren van de cliënt .