Ondersteuning Zelfstandig Leven (OZL) biedt ambulante begeleiding in de thuissituatie. De begeleiders van OZL ondersteunen cliënten zodat zij zo gezond en zo prettig mogelijk thuis kunnen wonen.

Deze begeleiding kan ingezet worden naast de behandeling bij Mediant. Het draagt bij aan een succesvolle behandeling.
Meer weten? Laat het ons weten. We zijn telefonisch te bereiken op (053) 480 72 55 of per mail via pazzageambulant@mediant.nl.

Het team werkt nauw samen met behandelaren van Mediant. OZL zorg kan worden ingezet voor, tijdens en na afloop van opname of behandeling.
Voor mensen die in staat zijn om zelfstandig te wonen, maar op bepaalde leefgebieden extra individuele begeleiding nodig hebben, biedt OZL ondersteuning. OZL helpt mensen weer zo zelfstandig mogelijk in de maatschappij te staan.

folder ondersteuning zelfstandig leven