Welkom op de website van Pazzage

PaZZage, Maatschappelijke Ondersteuning is een onderdeel van Mediant Geestelijke Gezondheidszorg, circuit PaZZage Herstelondersteunende Zorg, en biedt verschillende activiteiten aan die gericht zijn op o.a. het herstellen van dagritme, werkstructuur, sociale contacten, participatie en zelfredzaamheid.

Trajectbegeleiding

De trajectbegeleiders van Mediant PaZZage helpen cliënten om hun dagelijkse leven en de rol in de samenleving (nieuwe) invulling te geven. Een baan, vrijwilligerswerk, opleiding of dagbesteding draagt bij aan het herstel, geeft zelfvertrouwen en verkleint het risico op terugval. De trajectbegeleiders kijken niet naar wat iemand niet (meer) kan. Zij kijken naar wat iemand wel kan.

Meer weten? Zo kun je ons bereiken:
Telefonisch: (053) 480 72 55 of via mail: pazzageambulant@mediant.nl.

Ondersteuning Zelfstandig Leven

Ondersteuning Zelfstandig Leven (OZL) biedt ambulante begeleiding in de thuissituatie. De begeleiders van OZL ondersteunen cliënten zodat zij zo gezond en zo prettig mogelijk thuis kunnen wonen. Deze begeleiding kan ingezet worden naast de behandeling bij Mediant. Het draagt bij aan een succesvolle behandeling.

Dagbesteding

Om mensen te helpen weer zo zelfstandig mogelijk in de maatschappij te staan biedt Mediant PaZZage doelgerichte dagbesteding aan. Hierbij kan men kiezen uit verschillende activiteiten die in een groep plaatsvinden.

Inloop

De inloop is een plek waar iedereen zonder dat er iets moet, binnen kan komen lopen. Er staat koffie en thee klaar, er is iemand om mee te praten, een spelletje te doen. Gewoon rustig de krant lezen, kan ook.

Ik leer nieuwe dingen en daar krijg ik energie van

Jarno: "Het klikt heel goed, we zijn allemaal technische mensen dus over de techniek voeren we goede gesprekken. Maar ze houden ook van een dolletje en daar doe ik inmiddels ook graag aan mee. Het team voelt als een warm bad. Ik ben goed begeleid door Hans (zijn manager). Die betrok mij in het begin bij kleine klussen, maar toen ik er langer werkte werden de klussen groter en werkte ik ook meer zelfstandig."

Lees het verhaal van Jarno

Jarno

Cliënt