Blijf op de hoogte van het laatste nieuws, schrijf je ook in op onze nieuwsbrief.

De zorgorganisaties Trivium Meulenbeltzorg (TMZ) en Mediant (GGZ) gaan samenwerken om extreem onbegrepen gedrag van bewoners beheers- en begrijpbaar te maken. Ze gaan onder meer medewerkers uitwisselen.

De inzet van cliënt-ervaringsdeskundigen in de GGZ en verslavingszorg is een succes. Dat vormt voor SIZ Twente, Mediant GGZ (Bureau Herstel), Intact Herstel en Zelfhulp (Tactus Verslavingszorg) en Hogeschool Saxion de aanleiding voor een nieuwe ontwikkeling: opleiden en inzetten van familie-ervaringsdeskundigen.

Bij het Centrum voor Ontwikkelingsstoornissen wordt naast de kindcheck vanaf
nu ook standaard een aanbod gedaan voor de kinderen.

Als psychiater aan de slag bij een organisatie waar men elkaar nog kent,
waar de lijnen kort zijn en veel ontwikkelkansen bestaan? Of in opleiding tot Psychiater bij Mediant dat kan!

Zie: https://www.mediant.nl/psychiatervandetoekomst

 

 

 

 

 

FACT Jeugd Twente, locatie Enschede heeft de FACT certificering (het CCAF certificaat) behaald.

 

Mediant is onderdeel van vele samenwerkingen waaronder: Buurtsportcoach Haaksbergen, Jeugdpartners Twente, Coördinatiepunt Spoedhulp Jeugd Twente, FACT Jeugd