Nadat je bent aangemeld bij Mediant, ontvang je binnen twee weken de uitnodiging voor het eerste gesprek. Het kan zijn dat voorafgaand aan het eerste gesprek enkele vragenlijsten worden toegezonden. Daarmee zetten we gelijk al de eerste stappen om zo snel mogelijk de behandeling te starten. Zie ook aanmeldprocedure in een notendop.

Voor een overzicht van de wachttijden per specialisme, zie onderstaande tabel.
Bij crisis/spoedaanmeldingen wordt een andere procedure gevolgd en bestaan géén wachttijden. Neem bij crisis altijd contact op met je huisarts. De procedure, in geval van crisis, is bekend bij jouw verwijzer/huisarts. Mediant maakt bij wachttijden geen onderscheid in zorgverzekeraar. 

Onderdeel Aanmeldings-wachttijd Behandelings-wachttijd
Schizofreniespectrum en andere psychotische stoornissen 4 4
Bipolaire-stemmingsstoornissen 5 11
Depressieve-stemmingsstoornissen 15 6
Angststoornissen 0 8
Obsessieve-compulsieve en verwante stoornissen 0 6
Trauma en stressor gerelateerde stoornissen 8 8
Somatische-symptoomstoornis en verwante stoornissen 0 7
Voedings- en eetstoornissen 15 5
Neurocognitieve stoornissen 4 6
Persoonlijkheidsstoornissen 9 12
Neurobiologische ontwikkelingsstoornis 31 10
Restgroep 0 13
Diagnose onbekend 5 4

 Publicatiedatum: 05-04-2024

 

Toelichting/uitleg

Aanmeldings wachttijd: De tijd van aanmelding tot het intakegesprek.
Behandelings wachttijd: De tijd tussen intake en behandeling (incl. meerdere gesprekken)

Nadat het eerste gesprek is geweest en duidelijk is welke hulp je nodig hebt, word je aangemeld voor een behandeling in de Basis GGZ of Specialistische GGZ. Soms zijn meerdere gesprekken nodig om duidelijk te krijgen welke hulp het beste bij je past. Wij moeten deze tijd wel rekenen als wachttijd.

Tijdens het eerste gesprek worden de problemen in kaart gebracht en wordt gekeken welke behandeling het meest passend is.
Voor de actuele wachttijd van de onderdelen waar langere wachttijden zijn kun je het beste rechtstreeks contact met ons opnemen via:

Centrum voor Ontwikkelingsstoornissen 074-256 31 41 (tussen 09.00 en 12.00 uur)
Centrum voor Persoonlijkheidsstoornissen (de Boerhaven) 088 - 373 67 00.
Centrum voor Stemmings- en Angststoornissen, Trauma en het centrum voor Eetstoornissen (BalanZ) 053- 488 18 90 of 053-488 18 81

Voor ons Centrum voor Jeugd (Kinderen en Jongeren) geldt op dit moment een langere wachttijd voor aanmelding en behandeling.
Voor de meest actuele stand van zaken kun je bellen met 053 482 85 00. Uiteraard maken we waar mogelijk en nodig gebruik van overbruggingsmogelijkheden zodat de eerste stappen voor de behandeling gezet kunnen worden.

Kijk voor mogelijkheden bij andere zorgverleners op www.kiezenindeggz.nl

Wachttijden te lang, ga in gesprek met ons of je zorgverzekeraar
Wij streven ernaar om iedereen zo snel mogelijk te helpen. Mocht je toch ontevreden zijn over de wachttijden dan kun je altijd met ons bellen via 088-373 52 52 om de mogelijkheden te bespreken.
Daarnaast heb je de mogelijkheid om de eigen zorgverzekeraar in te schakelen voor wachtlijstbemiddeling of verwijzing naar een andere aanbieder.

Wachtlijstbemiddeling via de zorgverzekeraar
Wanneer je de wachttijd te lang vindt, kun je ook altijd contact opnemen met je zorgverzekeraar voor wachtlijstbemiddeling. De zorgverzekeraar kan je ondersteunen, zodat je binnen 4 weken vanaf je eerste contact met een zorgaanbieder een intake gesprek krijgt, en dat binnen 10 weken vanaf de intake, de behandeling is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die doorzorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).