Wij helpen kinderen, jongeren, volwassen en ouderen met psychische of psychiatrische problemen en stoornissen.

Dat kunnen licht tot matige, niet complexe klachten zijn maar ook complexe, ernstige klachten. Waar mogelijk bieden we kortdurende, eenvoudige hulp en waar nodig meer intensieve en/of langerdurende hulp, ofwel van Basis GGZ tot specialistische GGZ.

Wij bieden onze zorg zoveel mogelijk dicht bij u in de buurt.
Dat kan betekenen dat we de zorg leveren vanuit een wijk- of buurtcentrum, vanuit de huisartsenpraktijk, bij u thuis of bij een locatie van Mediant bij u in de buurt.
Ook bieden we hulp via internet aan (E-Health) als aanvulling op de zorg. U kunt dan een deel van uw behandeling gewoon vanuit huis volgen.

Waarvoor biedt Mediant hulp?

Mediant biedt hulp bij onder de andere de volgende psychische klachten en psychiatrische stoornissen.

Basis GGZ en Specialistische GGZ

Bij Generalistische Basis GGZ is er sprake van lichte tot matige, niet complexe problematiek die langer dan drie maanden aanhoudt en een kort, middel, intensieve of chronische behandeling vraagt.
Invoering Generalistische Basis GGZ.

Als u ernstige, zeer complexe of acute psychiatrische problematiek heeft, vereist de behandeling specialistische kennis. In dat geval bent u in de
Specialistische GGZ aan het juiste adres.

De behandeling (poliklinisch, huisbezoeken, opname), hangt af van de ernst van uw klachten. Samen met u, bepalen we het best passende behandelaanbod.

Voor zowel Basis als Specialistische GGZ is een verwijsbrief nodig van de huisarts.

Hoe krijgt u deze hulp?

Voor onze zorg is altijd een verwijzing van de huisarts nodig. De huisarts maakt (evt. samen met een praktijondersteuner GGZ) een inschatting van uw klachten en bekijkt dan samen met u welke zorg het beste past. In onderstaande film wordt snel en simpel duidelijk gemaakt hoe u gebruik kunt maken van de hulp van Mediant.