Mediant gaat stoppen met het expertisecentrum voor psychologisch en psychiatrisch onderzoek als apart centrum.
Dat betekent dat we PACT gaan opheffen per 1 december 2022.

Mediant zal alleen nog diagnostiek blijven doen wanneer dit noodzakelijk is voor een specialistische behandeling. Verwijzingen voor enkelvoudige diagnostiek dan wel op zichzelf staande classificatievragen worden niet door ons opgepakt.

Het past ook niet in tijden van lange wachttijden en schaarste in de psychiatrie.

In ZorgDomein is PACT inmiddels op aanmeldstop gezet dus aanmelden is niet langer mogelijk. Mocht u toch met vragen zitten in deze nieuwe situatie dan willen wij u graag te woord staan en meedenken waar mogelijk.

Uiteraard worden aanmeldingen die al gedaan zijn opgepakt.