Wij zijn zeer verheugd te melden dat per 1 april 2023 Arnoud Jansen zal starten als lid Raad van Bestuur bij Mediant!


Arnoud Jansen was hiervoor werkzaam voor de Dimence Groep als regiodirecteur en daarna als geneesheer-directeur. Hij beschikt daarmee over de juiste ervaring om als Lid Raad van Bestuur aan de slag te gaan bij Mediant.
Wij heten Arnoud van harte welkom!