Autoriteit Persoonsgegevens (AP) geeft positief oordeel gegevensaanlevering NZa

De NZa gaat gegevens verzamelen over de zorgvraagtypering, om een beter zicht te krijgen op hoeveel zorg patiënten met een gelijksoortige problematiek nodig hebben.

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) oordeelde positief over het mogen aanleveren van gegevens aan de NZa, maar stelt wel strikte voorwaarden. Mediant gaat de gegevens verstrekken, die niet te herleiden zijn tot personen.

Regelgeving aangepast

De Autoriteit Persoonsgegevens ziet toe op de naleving van de wettelijke regels over de bescherming van persoonsgegevens. Een andere belangrijke taak van de AP is om te adviseren over wet- en regelgeving met een mogelijke privacyimpact. De AP heeft in de afgelopen maanden de doelen, keuzes en onderbouwing rond zorgvraagtypering onderzocht. Uit dit advies volgen enkele kleine aanpassingen. In de regelgeving beschrijven we duidelijker dat we de data na twee jaar verwijderen en dat we die niet koppelen aan andere datastromen binnen de NZa. We gaan de gegevens eenmalig over één jaar uitvragen. Met deze aangepaste regeling volgen we het advies van de AP. Daarnaast is de uitvraag, zoals door de NZa is vormgegeven, in overeenstemming met de recent in de Tweede Kamer aangenomen motie Hijink/Westerveld.

Wat vraagt de NZa op?

De informatie die de NZa verwerkt voor het verbeteren van de zorgvraagtypering bevat gegevens op patiëntniveau maar zonder direct identificeerbare kenmerken zoals naam, (pseudo)BSN, geslacht, geboortedatum, woonplaats, postcode, informatie met data van de verblijfsdagen, zorgtrajectnummer en type consult. Wij behandelen deze gegevens als bijzondere persoonsgegevens.

De gegevens die de NZa gebruikt voor de verbetering van de zorgvraagtypering zijn de scores op de HoNOS+-vragenlijst, het zorgvraagtype, de diagnosehoofdgroep, 3 kenmerken van het zorggebruik in het afgelopen jaar en opsommingen van het aantal ontvangen behandelingen per maand.

Bezwaar maken tegen gegevens aanleveren
Uiteraard kan iedere cliënt bezwaar maken tegen de aanlevering van de gegevens via een privacyverklaring. Vraag hier naar bij uw behandelaar.