Mediant heeft de intentie om met alle Nederlandse zorgverzekeraars een contract af te sluiten. 

Dit jaar is het verplicht voor zorgverzekeraars om vanaf 12 november aan te geven met welke zorginstellingen zij een contract hebben afgesloten. Deze informatie kun je op de website van jouw zorgverzekeraar vinden.

Mediant heeft afgelopen periode onderhandelingen gevoerd met diverse zorgverzekeraars over de contractafspraken Zorgverzekeringswet GGZ 2024. Wij hechten er grote waarde aan om betrokkenen te informeren omtrent de status en voortgang van deze gesprekken. Onze intentie is om met elke zorgverzekeraar (zie onderstaande lijst) in Nederland een contract af te sluiten.

Eventuele vragen kunnen worden gesteld via info@mediant.nl

Overzicht zorgverzekeringen 2023 waar Mediant een contract mee heeft


UZOVICODE      Naam

0101                

N.V. Univé Zorg (Univé, Zekur)

0403

ASR Ziektekostenverzekeringen

0736

NV Zorgverzekeraar UMC

3311

Zilveren Kruis, Pro Life Zorgverzekeringen, ZieZo

3313

Interpolis Zorgverzekeringen NV

3332

Menzis Zorgverzekeraar N.V., HEMA, PMA, VinkVink

3333

Anderzorg N.V.

3334

IZA Zorgverzekeraar NV

3336

Ditzo Zorgverzekering

3343

ONVZ Ziektekostenverzekeraar, PNOzorg, VvAA, Jaaah

3344

inTwente Zorgverzekeraar

3347

Eno Zorgverzekeraar N.V., Zorgdirect, Salland

3351

FBTO Zorgverzekeringen N.V.

3355

Regeling Medische zorg Asielzoekers (RMA)

3358

De Friesland Zorgverzekeraar

3360

Aevitae (EUCARE)

3361

ZEKUR (Gewoon Zekur polis)

3363

Stichting Ziektekostenverzekering Krijgsmacht (SZVK)

5505

Zorgkantoor Twente

7029

OWM DSW Zorgverzekeraar U.A.

7037

Stad Holland Zorgverzekeraar OWM U.A.

7085

Zorg & Zekerheid, AZVZ

7095

VGZ Zorgverzekeraar N.V. (VGZ, United Consumers VGZ, IZZ, Bewuzt, MVJP,
Zorgzaam verzekerd)

7125

Zilveren Kruis Buitenland

8965

Besured, National Academic, Promovendum (VGZ)

8971

One underwriting Health B.V. (Zilveren Kruis)

9018

a.s.r.

9664

Centrale Verwerkingseenheid CZ: CZ, CZ direct, Just, Nationale Nederlanden, OHRA