Verwijzen naar Mediant kan via Zorgdomein. Beschik je nog niet over Zorgdomein ? Kijk dan op de pagina van Zorgdomein. In Zorgdomein kun je zoeken op Mediant GGZ en vind je al onze afdelingen waarnaar verwezen kan worden. Alle onderdelen van Mediant vallen onder GGZ ook Jeugd en Mediant Online. Wanneer je dus niet op Mediant zoekt maar door het systeem van Zorgdomein loopt, kies dan altijd eerst voor GGZ. Wanneer niet duidelijk is waarnaar verwezen moet worden, kan altijd naar het Centraal Aanmeldbureau van Mediant verwezen worden. 
Zijn er nog vragen over opties voor verwijzen via Zorgdomein neem dan contact op met afdeling Communicatie via communicatie@mediant.nl
Meer weten over verwijzingen naar Mediant? neem dan contact op met het Aanmeldbureau van Mediant via Telefoon: 088-373 52 52 of via veilig mailen: aanmeldbureau@mediant.nl

Aanmeldprocedure in een notendop

mediant youtube

 

 

 

 

Burgerservicenummer in de zorg

Mediant moet, net als andere zorgaanbieders in Nederland, het burgerservicenummer (BSN) registreren. Dit is vastgelegd in de Wet Gebruik BSN in de Zorg.

De kosten die gelden in de zorg

Het eigen risico bedraagt in 2024: € 385, tenzij anders afgesproken met jouw zorgverzekeraar.  Het eigen risico is vanaf dit jaar ieder kalenderjaar opnieuw van toepassing.

Leveringsvoorwaarden

Binnen de GGZ zijn algemene leveringsvoorwaarden ggz van kracht. Hierin staat wat men van ons kan verwachten bij het aangaan van een behandelovereenkomst.

Over Mediant

Mediant is een organisatie voor geestelijke gezondheidszorg in de regio Twente die hulp, advies en begeleiding biedt aan mensen met psychische en psychiatrische problemen. Waar dat nodig is, bieden wij tevens hulp aan familie en mensen in de omgeving zodat problemen beter en sneller worden opgelost.

Wachttijden

Nadat je bent aangemeld bij Mediant, ontvang je binnen twee weken de uitnodiging voor het eerste gesprek. Het kan zijn dat voorafgaand aan het eerste gesprek enkele vragenlijsten worden toegezonden. Daarmee zetten we gelijk al de eerste stappen om zo snel mogelijk de behandeling te starten. Zie ook aanmeldprocedure in een notendop.

Zorgverzekeringen

Mediant heeft contracten met verschillende zorgverzekeraars. Mediant gaat in 2023 met alle Nederlandse zorgverzekeringen een contract aan.
Vaak is dat op de website van de zorgverzekeraar nog niet te zien.