ADHD

Wat is ADHD

ADHD betekent Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder, oftewel: aandachtstekort stoornis met hyperactiviteit. Een langere tijd dacht men dat deze stoornis alleen bij jongeren en kinderen voorkwam. Sinds een paar jaar is bekend dat de aandoening ook bij volwassenen voorkomt. ADHD is een ontwikkelingsstoornis. Dit betekent dat de verschijnselen al in de kinderleeftijd tot uiting komen.

Anorexia

Wat is anorexia Nervosa?

Als je Anorexia Nervosa hebt, ben je bang om aan te komen en wil je het liefst afvallen. Zelfs wanneer je niet te zwaar bent. Vaak is er juist sprake van (ernstig) ondergewicht, al zie je dit zelf niet of ontken je dit. Er is vaak sprake van een verstoorde beleving van het lichaamsgewicht of de lichaamsvorm en deze beleving heeft een zeer grote invloed op hoe je over jezelf oordeelt.

Autisme

Wat is Autisme Spectrum Stoornis

Autisme Spectrum Stoornis (ASS of Autisme) is een stoornis in de informatieverwerking in de hersenen. Iedereen kan ASS hebben, of je nu een verstandelijke beperking hebt of hoog intelligent bent. Als je autisme hebt, vind je sociale contacten en communicatie tussen mensen, maar ook onvoorziene veranderingen lastig.

Bipolair

Wat is een bipolaire stoornis

Bij een bipolaire stoornis heb je last van sterk wisselende stemmingen. Vroeger spraken we van een manisch depressieve stemmingsstoornis. Je hebt periodes dat je somber bent, waarin de interesse in de mensen en dingen om je heen minder wordt. Dit noemen we een depressieve episode. Daarnaast heb je fases dat je een uitgelaten levenslustige en vaak overactieve stemming hebt; het gevoel dat je de wereld aankunt. Dit noemen we een manische episode.

Borderline

Wat is een borderline persoonlijkheidsstoornis

Als je een borderline (persoonlijkheids)stoornis hebt, wil je je  graag verbinden met anderen mensen, want alleen zijn vind je moeilijk. Tegelijk vind je echt contact met anderen doodeng. Je bent steeds bang dat ze je in de steek laten. De kans is groot dat je bevestigd wilt hebben dat de ander wel echt om je geeft. Veel mensen met borderline zijn handig in contacten, ze zijn levendig en spontaan. Toch lijken er ook gemakkelijk conflicten te ontstaan en is het moeilijk om relaties lang goed te houden.

Boulimia

Wat is boulimia Nervosa?

Als je Boulimia Nervosa hebt, ben je vaak ontevreden over jezelf, je lichaam en gewicht. Je bent bang om dik te worden of aan te komen. Om dit te voorkomen hanteer je een strikt eetpatroon, maar mede hierdoor ontstaat er meerdere keren per week een eetdrang, die leidt tot een eetbui. Binnen een kort tijdsbestek eet je een hoeveelheid voedsel die zeer zeker groter is dan wat de meeste mensen in eenzelfde tijdsbestek eten.

Dementie

Wat is dementie?

Dementie is een verzamelnaam voor verschillende soorten hersenziekten, waarbij langzamerhand steeds meer schade in de hersenen ontstaat. Het is een progressieve ziekte. Bij dementie heb je problemen met je geheugen of met het nadenken. Vaak gaat het ook samen met veranderingen in gedrag. De ziekten die het meest voorkomen zijn de ziekte van Alzheimer, vasculaire dementie, fronto-temporale dementie en Parkinsondementie.

Depressie

Wat is depressie

Als je een sombere, depressieve stemming hebt, is dat meestal een normale reactie op een nare gebeurtenis zoals verlies of teleurstelling. Dit gevoel van somberheid is meestal tijdelijk. Bij een depressieve stoornis daarentegen heb je een aanhoudende depressieve stemming die bijna dagelijks en gedurende het grootste gedeelte van de dag aanwezig is.

Dwangstoornis

Wat is een dwangstoornis

Als je een dwangstoornis hebt, heb je last van terugkerende verontrustende gedachten, beelden, impulsen of van dwanghandelingen.

Een dwangstoornis wordt ook wel obsessieve compulsieve stoornis (OCD) genoemd.

Gegeneraliseerde angststoornis

Wat is een gegeneraliseerde angststoornis?

Als je een gegeneraliseerde angststoornis hebt, heb je voortdurend last van angst of nervositeit. Vaak pieker je over de dagelijkse dingen, zonder dat daar direct een aanleiding voor is. Soms wordt het ook een piekerstoornis genoemd. De klachten gaan gepaard met lichamelijke verschijnselen die je vaak bij angst ziet, bijvoorbeeld duizeligheid wazig zien, droge mond, enzovoorts.

Paniekstoornis

Wat is paniekstoornis

Bij een paniekstoornis, heb je regelmatig momenten met plotseling opkomende, sterke angstgevoelens. De angst gaat samen met lichamelijke verschijnselen als ademnood, pijn op de borst, hartkloppingen en misselijkheid. Meestal ontstaan de klachten door snelle en oppervlakkige ademhaling, maar je kunt misschien ook denken dat je met een hartaanval te maken hebt. Je raakt de controle over jezelf kwijt, je bent bang om flauw te vallen, dood te gaan, of gek te worden.

Posttraumatische Stressstoornis (PTSS)

Wat is PTSS

Bij PTSS ben je op één of andere manier blootgesteld aan de dreiging van dood, verwonding of seksueel geweld. Het kan zijn dat het je zelf is overkomen, dat je er getuige van bent geweest, dat het een naaste is overkomen of dat je er op een andere manier vaak of sterk mee bent geconfronteerd (bijvoorbeeld hulpverleners).

Psychose

Wat is psychose en schizofrenie

Bij een psychose heb je een ander besef van de werkelijkheid dan de mensen om je heen. Het kan zijn dat je last hebt van hallucinaties en/of wanen. Je kunt verward zijn omdat je zoveel gedachten tegelijk hebt, je ze niet meer op orde krijgt.

Sociale angststoornis

Wat is sociale-angststoornis

Een sociale angststoornis werd tot voor kort ook sociale fobie genoemd. Bij een sociale-angststoornis heb je last van sterke angst voor sociale situaties; angst voor kritiek, angst om niet serieus genomen te worden, of om gepest of uitgelachen te worden. De sociale situaties waarin iemand bang wordt, kunnen bij iedereen verschillen. Denk aan vergaderingen, verjaardagen, presentaties, eten in een restaurant. Bij kinderen kan het bijvoorbeeld gaan om praten met een volwassene of in de klas iets vragen aan een leerkracht.