Referaten Mediant

Binnen Mediant wordt iedere tweede dinsdag van de maand een referaat georganiseerd. Bent u lid van uw kwaliteitsregister; voor de referaten wordt accreditatie aangevraagd bij de FGzPT, V&VN, Verpleegkundig specialisten Register, NVvP, POH-GGZ en SKJ.

Door de coronamaatregelen is het nu alleen mogelijk om via een livestream (MS Teams) het referaat bij te wonen. 

Klik hier voor de link naar de livestream.

Bent u lid van een kwaliteitsregister waarvoor accrediatie is aangevraagd? Stuur dan een mail naar referaat@mediant.nl

 

Download hier de presentatie van het vorige referaat 'Leefstijl, een stijl van leven' en download hier de presentatie van Sonja Hamersveld.

 

GIT-PD (Guideline Informed Treatment-Personality Disorders)

GIT-PD is het nieuwe normaal!

Dinsdag 9 februari 2021
16.30 - 18.00 uur

Voor dit referaat is accrediatie aangevraagd bij de FGzPT, V&VN, Verpleegkundig specialisten Register, NVvP, POH-GGZ en SKJ.

De nieuwste ontwikkelingen op het gebied van persoonlijkheidsstoornissen is GIT-PD. GIT-PD is zorgvernieuwing die door meerdere GGZ-instellingen wordt vormgegeven met als gezamenljk platform het kenniscentrum persoonlijkheidsstoornissen. GIT-PD biedt een kader voor behandeling voor alle mensen met een persoonlijkheidsstoornis. Mediant, de Boerhaven heeft de GIT-PD het afgelopen jaar geïmplementeerd. Hier gaan we u uitgebreid over informeren. 

GIT-PD is het nieuwe normaal! 

 

Programma: 

Tijd

Programma

Spreker

16.30

Opening / welkomstwoord

Peter Hoekenga, klinisch psycholoog / programmamanager Mediant

16.35

Zorgontwikkeling persoonlijkheidsstoornissen, thema’s; ontwikkeling diagnostiek en behandeling van persoonlijkheidsstoornissen. Alternatieve model persoonlijkheidsstoornissen.

Ted Wolterink, klinisch psycholoog GIT-PD

16.55

Kennismaking met GIT-PD; zorgvernieuwing door meerdere instellingen met als gezamenlijk platform het kenniscentrum persoonlijkheidsstoornissen. GIT-PD in het land.

Vera Koenderink, verpleegkundig specialist GGZ

17.15

GIT-PD bij Mediant

Iris Doornhegge, GZ-psycholoog

17.35

Vragen / discussie

Peter Hoekenga

18.00

Afsluiting