Referaten Mediant

Binnen Mediant wordt iedere tweede dinsdag van de maand een referaat georganiseerd. Bent u lid van uw kwaliteitsregister; voor de referaten wordt accreditatie aangevraagd bij de FGzPT, V&VN, Verpleegkundig specialisten Register, NVvP, POH-GGZ en SKJ.

Vergeet niet uw bignummer en lidnummer door te geven bij aanmelding.

Voor andere kwaliteitsregisters kan er na afloop van het referaat in het restaurant het formulier voor het kwaliteitsregister worden getekend of een certificaat worden opgehaald.

 

Locatie: Helmertheater, Helmerzijde Broekheurnering 1050 te Enschede.

Inloop: 16.00 uur

Aanvang: 16.30 tot 18.00 uur. Aansluitend is er een hapje & drankje en gelegenheid tot napraten.

Aanmelden: referaat@mediant.nl 

 

Download hier de presentie van het vorige referaat 'Psychiatrie en Zwangerschap'

Slapen kun je leren

Dinsdag 10 maart 2020

Voor dit referaat wordt accreditatie aangevraagd bij V&VN, Verpleegkundig specialisten Register en POH-GGZ. 

 

Talrijke studies tonen de comorbiditeit tussen slaapstoornissen met een scala van psychiatrische aandoeningen. Persisterende slaapklachten en verstoring van de biologische klok spelen een belangrijke rol bij lichamelijke ontregeling en bij alle grote psychiatrische ziektebeelden zoals depressie, bipolaire stoornissen, psychose, PTSS en dementie. Forse slaapstoornissen gaan ook vaak vooraf aan suïcidaliteit. En ze verhogen het risico op obesitas, diabetes, en cardiovasculaire aandoeningen.  Er zijn inmiddels meer dan 80 slaapstoornissen bekend en vaak komen we niet verder dan dat iemand slecht slaapt. (Verbraecken, 2013) (Maassen, 2016).

Tijdens dit referaat gaan we het hebben over wat een slaapstoornis, of insomnia, precies is en welke niet medicamenteuze interventies er in de richtlijnen worden beschreven. En wie voeren deze interventies eigenlijk uit?

 

Programma: 

Tijd

Programma

Spreker

16.30

Opening / welkomstwoord

Ineke Brouwer, verpleegkundig specialist GGZ / opleider VS GGZ

16.35

Wat is een slaapstoornis?

Miriam Gruppelaar, verpleegkundig specialist GGZ Mediant en slaappoli ZGT

17.05

Niet medicamenteuze interventies bij insomnia

Stef de Groot, SPV

17.35

 Slaaptraining en ervaring met behandeling

Willemijn Lescher 

Teun Krone

17.50

Vragen / discussie

 

18.00

Afsluiting