Referaten Mediant

Binnen Mediant wordt iedere tweede dinsdag van de maand een referaat georganiseerd. Bent u lid van uw kwaliteitsregister; voor de referaten wordt accreditatie aangevraagd bij de FGzPT, V&VN, Verpleegkundig specialisten Register, NVvP, POH-GGZ en SKJ.

 

Het is vanaf heden weer mogelijk om zowel fysiek als via een livestream het referaat bij te wonen. Wilt u fysiek deelnemen aan het referaat of bent u lid van een kwaliteitsregister waarvoor accreditatie is aangevraagd? Stuur dan een mail naar referaat@mediant.nl 

 

Let op: max. 50 deelnemers toegestaan in het Helmertheater 

 

Klik hier voor de link naar de livestream.

 

Download hier de presentatie van het vorige referaat 'Gewoon Goed Gezin'

Voor dit referaat is accreditatie toegekend bij de V&VN, Verpleegkundig specialisten Register en POH-GGZ.

 

'It's all about the context: systemisch kijken en denken binnen de GGZ'. 

Dinsdag 14 september 2021
16.30 - 18.00 uur

 

Een probleem of een (psychische) klacht staat nooit op zichzelf: iemands sociale, relationele en culturele context speelt altijd een rol. De leefsituatie en relaties– samen het systeem – hebben invloed op problemen. Door aandacht en beïnvloeding van meerdere individuen binnen het systeem en hun onderlinge interactiepatronen, kom je sneller tot de kern van het probleem. Als gezinsleden elkaar beter begrijpen en ondersteunen, wordt bovendien het risico op verergering of terugkeer van het probleem kleiner.

De systeemtherapeutische aanpak heeft meerwaarde bij een breed scala aan problemen. Bijvoorbeeld bij psychische problemen en klachten, relatie- en gezinsproblematiek, huiselijk geweld en lichamelijke aandoeningen (NVRG, 2021).

In dit referaat willen we jullie inspireren en uitnodigen om systemisch teleren kijken en denken binnen ons werkveld, de GGZ: it’s all about the context!

 

Programma: 

Tijd

Programma

Spreker

16.30

Opening / welkomstwoord

 

16.35

Start met filmpje

 

 

Voorstellen en inleiding systeemtherapie

 

 

 

 

 

Betrekken van partner bij behandeling

 

 

 Rollenspel (aan de hand van de 5 co's)

Laura Kramer (systeemtheratpeut, GZ-psycholoog en psychotherapeut) 

Angelique Peer (systeemtherapeut i.o. en GZ-psycholoog en psychotherapeut)

 

 

Els de Bruijn (systeemtherapeut en psychiater)

Marlies Piek (systeemtherapeut, GZ-psycholoog i.o.t. specialist)

 

Brigitte Reukers (systeemtherapeut)

Laura Kramer

17.55

Vragen / discussie

18.00 

Afsluiting