De Cliëntenraad (CR) komt op voor alle cliënten van Mediant. Zo zorgen we samen met de organisatie voor goede zorg.

Op deze pagina vind je informatie over:
• Wat een Cliëntenraad is
• Met welke problemen en ideeën je bij ons terecht kunt
• Hoe we werken
• Hoe je lid kunt worden

Heb je na het lezen nog vragen of wil je met ons in contact komen?
We horen graag van je!

Animatiefilm Cliëntenraad

clientenraad film

Folder

Kijk voor meer informatie in onze folder Download hier de folder van de cliëntenraad.

Clientenraad voorzieningenfolder

 

Contact

Mail naar: clientenraad-contact@mediant.nl
Download hier het contactformulier van de Cliëntenraad
Telefoon: 088-3735680 (Marike Hemmink, coach CR) en 088-3735681 (Anke Lameijer, coach CR).
Bezoekadres: Broekheurnering 1050, 7546 TA  Enschede
Postadres: Postbus 775, 7500 AT Enschede

 

Veelgestelde vragen

De Cliëntenraad (CR) bestaat uit een groep enthousiaste cliënten en ex-cliënten van Mediant die het leuk en belangrijk vindt mee te praten over goede zorg. Dit meedenken en meepraten heet medezeggenschap, en het recht hierop is in de wet Wmcz 2018 vastgelegd. We worden op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen binnen Mediant en houden in de gaten welke invloed die ontwikkelingen hebben op cliënten. Ook verzamelen we klachten, vragen, opmerkingen en ideeën van cliënten, zodat we weten welke thema’s er spelen en welke knelpunten er zijn. Die nemen we vervolgens weer mee in onze adviezen aan Mediant.
Zo vormen we een brug tussen wat belangrijk is voor de cliënten en de beslissingen die Mediant neemt. Daar wordt de zorg beter van!

 

Ben jij of ken jij een (ex-)cliënt van Mediant die het leuk lijkt om vrijwilligerswerk te doen bij de Cliëntenraad? De CR een veilige én uitdagende werkplek met goede ondersteuning. Kijk voor meer informatie eens in onze folder of neem vrijblijvend contact met ons op.

We plannen altijd eerst een kennismakingsgesprek met je in waarin je wat meer te weten krijgt over ons werk. Tijdens dat gesprek kun je ook alle vragen die je hebt aan ons kwijt. Als het van beide kanten bevalt, dan start je de eerste 3-4 maanden met een periode als aspirant-lid. In deze periode krijg je de tijd en ruimte om te ontdekken of het werk bij je past.

De CR denkt mee over onderwerpen die van invloed zijn op meerdere cliënten. Als jij de enige bent die ergens last van heeft, bespreek het dan met je behandelaar! Komen jullie er samen niet uit, dan kun je contact zoeken met de patiëntenvertrouwenspersoon (PVP) of de klachtenfunctionaris. Zij gaan over individuele klachten.

Weet je (of vermoed je) dat het probleem meerdere cliënten beïnvloedt? Dan horen we er graag iets over!

Weet je niet zeker naar wie je toe kunt gaan met je opmerkingen? We denken graag met je mee en sturen je zo nodig door.

Wij praten onder andere mee over:
• Cliënttevredenheid
• De Wet verplichte GGZ (Wvggz)
• Renovaties
• Rookbeleid
• Privacy
• Huisregels
• Veiligheid
• De toegankelijkheid van voorzieningen

Voorbeelden van onderwerpen waar je mee bij ons terecht kunt:
• De informatievoorziening vanuit Mediant
• Bejegening (hoe er met je wordt omgegaan)
• Jouw ervaringen met het rookbeleid
• Opmerkingen over het gebouw waarin je behandeling hebt
• Het eten op de afdeling
• Privacy
• Huisregels
• Wat is Gewoon Goede Zorg voor jou?
• Ideeën voor verbeteringen

De Cliëntenraad gaat -indien mogelijk- langs bij afdelingen om direct met cliënten te praten en te horen welke thema’s er spelen. Daarnaast zijn er regelmatig vergaderingen met managers van de afdelingen en met de Raad van Bestuur om de grote lijnen te bewaken. Voor bepaalde onderwerpen hebben we daarnaast onder andere contact met de menucommissie, Bureau Herstel, Menzis en de patiëntenvertrouwenspersoon (PVP).
Verbinding maken, contacten onderhouden, op de hoogte blijven en feedback geven, zijn belangrijke onderdelen van ons werk. Medewerkers van Mediant vragen ons ook regelmatig om mee te denken over projecten, zodat die zo goed mogelijk aansluiten bij de behoeftes en leefwereld van de cliënten. Soms vragen we ook zelf om een themabijeenkomst om ons voor te laten lichten over een specifiek onderwerp.

De notulen van de CR-vergaderingen en het werkplan zijn openbaar. Hierin kun je lezen waar we ons mee bezig hebben gehouden en wat er nog op de planning staat. Heb je hier interesse in, vraag er dan naar op je afdeling of via clientenraad-contact@mediant.nl