Wat is boulimia Nervosa?

Boulimia nervosa (boulimia) is een eetstoornis. Als je boulimia hebt, heb je regelmatig sterke eetbuien. Je eet dan in korte tijd een ongezond grote hoeveelheid voedsel. Je hebt tijdens deze eetbuien het gevoel dat je de controle over het stoppen met eten kwijt bent. De meeste mensen schamen zich voor hun eetbuien. Ze doen er alles aan om het verborgen te houden. Als je Boulimia hebt, ben je veel met eten en met je gewicht bezig. Het kan gemakkelijk een obsessie worden die nagenoeg alles overschaduwt.

 

De verschijnselen van boulimia nervosa

Je hebt boulimia als je een aantal maanden ten minste twee keer per week een eetbui hebt waar je een grote hoeveelheid eten naar binnen werkt. In het begin van de eetbui is er misschien wel sprake van trek, maar ook als je verzadigd bent, eet je vaak gewoon door. Tijdens de eetbui heb je het gevoel dat je de zelfbeheersing kwijt bent en niet kunt stoppen met eten; je hebt geen plezier aan het eten en voelt je nadien vaak beschaamd. Eetbuien doe je in de regel dan ook stiekem, dan zien anderen het niet. Om niet aan te komen na een eetbui, gebruiken mensen twee strategieën:

 • Het eten zo snel mogelijk weer uit het lichaam krijgen door bijvoorbeeld overgeven op te wekken, of te laxeren

 • Tussentijds perioden vasten of overmatige lichaamsbeweging

De gevolgen van boulimia nervosa

Met boulimia is de kans groot dat je je eenzaam en somber gaat voelen, en dat je niet blij met jezelf bent. Veel mensen krijgen naast de boulimia ook last van depressie of sociale angstklachten of andere klachten.

Ook kan je ernstige lichamelijke problemen krijgen. Denk aan het uitblijven van menstruatie, soms tot onvruchtbaarheid toe, botafbraak, chronische vermoeidheid, hartritmestoornissen, spierzwakte en gebitsproblemen.

Boulimia heeft ook gevolgen voor de omgang met anderen mensen. Als het samengaat met andere klachten als depressie of angst, zal je je meer terugtrekken. Door je obsessie met eten wordt het ook lastig om in situaties te komen waar gegeten wordt. Het gaat langzaam alles overschaduwen en het leuke van het leven en van omgaan met andere mensen gaat er steeds meer af. Boulimia nervosa is een ernstige aandoening die je dagelijks leven op de kop zet.

Het beloop van boulimia nervosa

Uit onderzoek onder jonger vrouwen met Boulimia in Engeland komt het volgende:

 • Na ruim een jaar heeft 30% nog steeds boulimia nervosa, 35% heeft een andere eetstoornis en de overige 35% heeft geen eetstoornis meer.

 • Na 5 jaar heeft 15% nog steeds boulimia nervosa. 35% heeft een andere eetstoornis (meestal Eetstoornis-Niet Anderszins Omschreven). De helft heeft na 5 jaar geen eetstoornis meer.

 • Bijna niemand met boulimia nervosa krijgt daarna anorexia nervosa.

In deze groep heeft iets meer dan een kwart een behandeling gekregen.

Bij mensen die in een gespecialiseerde kliniek behandeld worden (dit zijn meestal mensen die er slecht aan toe zijn), zie je dat de helft van de boulimia af komt, bij een kwart verbetert het, maar blijven er klachten, en een kwart verbetert niet.

Behandeling advies bij boulimia nervosa

Voorlichting

De behandeling begint met goede voorlichting voor de patiënt en voor de familie over boulimia, de gevolgen en de mogelijke behandeling. Als je je een voorstelling kunt maken waarom de stappen die je gaat zetten kunnen helpen, vergroot je hiermee de kansen van de behandeling.

Psychologische behandeling

De behandeling richt zich op het herstellen van een normaal eetpatroon. Belangrijk is daarbij dat je helpende ideeën aanleert over een wat een goed eetpatroon is, wat goed eetgedrag is en wat een goed lichaamsgewicht en lichaamsvorm is.

Daarnaast kan je met psychologische behandeling meer zicht krijgen op de onderliggende problematiek: Waarom is de eetstoornis ontstaan en wat zijn de factoren die eetbuien kunnen triggeren. Daarnaast werk je ook aan de bijkomende problemen als depressies of een laag zelfbeeld.

Afhankelijk van de ernst van de problematiek kan een behandeling ambulant, in deeltijd of met opname plaatsvinden. Bij een ambulante behandeling kom je regelmatig voor een behandelingsgesprek, bij een deeltijdbehandeling kom je enkele dagen of dagdelen per week voor behandeling. Balanz, het Centrum voor Eetstoornissen van Mediant biedt ambulante behandeling en deeltijdbehandeling. Balanz werkt samen met de regionale ziekenhuizen. Als opname nodig is, verwijzen wij door naar eetstoornisklinieken elders in het land.

eHealth

Balanz maakt bij de behandeling gebruik van de Balanz App.

In de App-store en in de Playstore vind je deze Mediant App. De App is gratis te downloaden op telefoon of tablet.

Daarnaast werkt Balanz met eHealthmodules. Vaak wordt de module Boulimia ingezet, maar ook modules als Depressie en Zelfbeeld worden vaak gebruikt.

Boeken, organisaties en Internet

Boeken

 • H.W. Hoek. Omgaan met eetproblemen. Een leidraad voor patiënten en hun omgeving.

 • W. Vandereycken. Eetstoornissen.

 • W. Vandereijcken. Door dik en dun, Alles over eetstoornissen.

 • A. Jansen en H. Elgersma. Leven met een eetstoornis.

 • J. Vanderlinden. Boulimie En Eetbuien Overwinnen In 10 Stappen.

 • Dr. G. Noordenbos. Gids voor herstel van eetstoornissen.

 • J. Norre. Ambulante behandeling van eetstoornissen.

 • Joanna Kortink. Uit de ban van Eetbuien.

 • Joanna Kortink. Eerste hulp bij Eetbuien.

 • Sofie Rozendaal. Gek van eten.

 • Cora de Vos. Als je kind een eetstoornis heeft.

 • Dee Dawson. Anorexia en boulimia bij jongeren.

 • Mara Nottelman & José Thijssen. Tweestrijd.

 • Monique Rosier. Monster & Mo

 • Justine. De ochtend waarop ik besloot niet meer te eten

 • I. Wolffers. Het dikke afvalboek

 • Joey Yoon. Eindelijk leef ik echt

 • Simone de la Rie. Zie mij voor vol aan

 • Lut Debisschop. Het verhaal van Anja

Organisaties

 • De Nederlandse Academie voor Eetstoornissen, (Balanz is hierbij aangesloten) heeft als doel de kwaliteit van zorg voor patiënten met eetstoornissen te verbeteren door het ontwikkelen, bundelen en verspreiden van kennis en is daarmee hét informatieplatform voor professionals, cliënten en geïnteresseerden. www.naeweb.nl, of www.eetstoornis.info.

 • Voedingscentrum, Postbus 85700, 2508 CK Den Haag, Tel. (070) 306 88 88 (09.00 – 17.00 u), Internet: www.voedingscentrum.nl.

 • Weet, vereniging rond eetstoornissen is een landelijke patiëntenvereniging voor mensen met een eetstoornis en hun omgeving. Weet is een community die mensen samenbrengt en zorgt dat mensen met een eetstoornis zelf invulling geven aan een fijn leven. email: info@weet.info, Internet: http://weet.info.

Internet

In de App-store en in de Google Playstore vind je de Mediant App Balanz. Deze App is gratis te downloaden op telefoon of tablet.

Als je kinderen hebt

Wanneer een ouder psychisch ziek is, heeft elk gezinslid hier mee te maken. Kinderen merken dit altijd. Als ouders moeilijke tijden doormaken is dat voor kinderen vaak verwarrend en soms beangstigend. Ze hebben een eigen beleving van de ziekte en eigen vragen of zorgen. Ze vinden het lastig deze vragen te stellen. Ze willen de ouders hier niet mee belasten en blijven er dan mee rondlopen. Gevoelens van schuld en schaamte kunnen zowel bij kinderen als de ouders een gevolg zijn.

Daarom is het goed dat er met kinderen gepraat wordt zodat ze weten wat er aan de hand is. Als kinderen hun eigen verhaal kunnen vertellen, helpt dit enorm.

Mediant biedt in de thuissituatie gesprekken aan mensen die voor de eigen psychische problemen al hulp krijgen en thuiswonende kinderen hebben.