Aanmelding als Deelnemer

Mediant maatjes Hoor ‘ns koppelt een vrijwilliger (‘maatje’) aan een deelnemer met langerdurende psychiatrische klachten. Het contact heeft als doel ontspanning, gezelligheid en afwisseling in de week. Veel mensen met psychiatrische klachten hebben vaak een klein sociaal netwerk. Ze hebben moeite contact te onderhouden of aansluiting te vinden met andere mensen, maar ook bij bijvoorbeeld met werk, vrijwilligerswerk of dagbesteding. Ze heten bij ons ‘deelnemers’.

Procedure

Wie kan zich aanmelden?
Iedereen die te maken heeft met sociale eenzaamheid en waarbij in het verleden of nog actueel sprake is van psychiatrie.
De deelnemer kan zichzelf aanmelden, familie kan aanmelden en hulpverleners kunnen aanmelden.
De aanmelding kan per e-mail a.doeschot@mediant.nl of telefonisch 06 51082188
Bij de aanmelding graag vermelden; de naam, leeftijd, adres en telefoonnummer van de deelnemer.

Nadat uw gegevens ontvangen zijn neemt de coördinator contact met de deelnemer op voor een kennismakingsafspraak.
De coördinator gaat op huisbezoek bij de aangemelde deelnemers om de wensen te inventariseren en om een indruk te krijgen van de omgeving waarin de vrijwilliger zijn of haar vrijwilligerswerk zal uitvoeren (denk aan rook, huisdieren, trap of lift etc.).
Een zelfde gesprek voert de coördinator ook met de vrijwilliger,
Hierna gaat de coördinator op zoek naar een vrijwilliger die zou passen bij de deelnemer qua wensen en voorkeuren omtrent activiteit, leeftijd, karakter, planning in de week.

Omdat Mediant maatjes Hoor ‘ns afhankelijk is van wie dit vrijwilligerswerk wil (en kan!) uitvoeren, kan het soms een tijd duren voordat er een (geschikte) vrijwilliger gevonden is. De deelnemer wordt gebeld als er een vrijwilliger gevonden is.

De coördinator gaat samen met de vrijwilliger kennis maken bij de deelnemer thuis om te kijken of er een koppeling gemaakt kan worden
Als dat zo is maken de deelnemer en de vrijwilliger afspraken over tijdstip, frequentie en inhoud van het contact. Vaak wordt er eens per week of eens per twee weken afgesproken.
Na de eerste bijeenkomst kunnen beide aangeven of er een klik is. Na ongeveer een maand wordt door de coördinator navraag gedaan hoe het contact verloopt. Zowel deelnemer als vrijwilliger kunnen gedurende hun contact met vragen of voor evaluatie terecht bij de coördinator. Indien er geen goede matchgemaakt is stoppen we het contact.
Mediant Maatjes Hoor ‘ns onderscheidt zich van andere ‘maatjes-voorzieningen’ omdat er geen einddoel en einddatum wordt gesteld aan het contact van de vrijwilliger en deelnemer. Er zijn deelnemers die al 25 jaar een maatje hebben van Hoor ‘ns.