Preventie in de (geestelijke) gezondheidszorg heeft als doel de gezondheid van mensen te bevorderen en te beschermen, en ziekten en complicaties van ziekten te voorkomen of in een zo vroeg mogelijk stadium op te sporen (Bron: Volksgezondheidenzorg.info). Preventie is kort gezegd: voorkomen dat er problemen ontstaan door van tevoren in te grijpen.

Mediant maakt psychische klachten bespreekbaar en heeft een preventief aanbod. Op deze manier dragen we bij aan het bevorderen van de positieve gezondheid. Daarnaast ontwikkelen we (continu) preventie programma’s om de veerkracht van mensen te vergroten en psychische klachten een halt toe te roepen.

Psychische klachten zijn er niet ineens, maar ontwikkelen zich gedurende je leven.
Naast genetische aanleg kunnen verschillende omstandigheden in je jeugd levenslange gevolgen hebben voor je leefstijl en gezondheid. Deze omstandigheden noem je: ingrijpende jeugdervaringen. Wanneer zich meerdere ingrijpende jeugdervaringen voordoen in je jonge leven is de kans op psychische klachten vele malen groter.

Er zijn verschillende vormen van preventie; universele, selectieve en geïndiceerde preventie. Universele preventie is gericht op de gezonde mens. Selectieve preventie is gericht op een groep mensen met een verhoogd risico en geïndiceerde preventie is voor mensen met beginnen klachten.

Bij afdeling Preventie zien we de ingrijpende jeugdervaringen als leidraad voor ons werk. We maken dit bespreekbaar en zetten onze interventies en preventieve aanbod hierop in.

Bekijke de film over de effecten van ingrijpende jeugdervaringen

 

Preventief aanbod

Online, individueel en groepsaanbod
We bieden preventietrainingen voor kinderen, jongeren en volwassenen. Dat doen we online, individueel en in groepsverband. Voor veel van ons preventieve aanbod hoef je niet ingeschreven te staan als cliënt bij Mediant. De kosten voor trainingen en cursussen worden vergoed door bijna alle gemeentes in Twente.

Meer informatie en aanmelden voor het preventieve aanbod.

Naast bovenstaand geïndiceerd aanbod vinden we het belangrijk onze kennis te delen. Dit doen we middels consultatie en we bieden scholing en voorlichting aan professionals.

Scholing / voorlichting professionals

- Training suïcide preventie jeugd voor professionals.
- Deskundigheidsbevordering KOPP voor professionals met betrekking tot diverse GGZ gerichte thema’s. 

Consultatie

Vanuit preventie bieden we consultatie met betrekking tot;
- Vragen over aanbod van preventie
- Geven van vrijblijvende uitleg aan cliënten over de verschillende interventies
- Meedenken met professionals, intern/extern over complexe casuïstiek
- Meedenken in een vervolgtraject indien van toepassing

Heb je vragen? Bel op werkdagen: 053 482 85 00 of mail: preventie@mediant.nl