PaZZage, Maatschappelijke Ondersteuning

PaZZage, Maatschappelijke Ondersteuning biedt verschillende activiteiten aan die gericht zijn op o.a. herstellen van dagritme, werkstructuur, sociale contacten, participatie en zelfredzaamheid.

PaZZAge begeleidt cliënten volgens de richtlijnen van SRH. Deze afkorting staat voor Systematisch Rehabilitatiegericht Handelen. Dit is een professionele manier van werken naar doelen die belangrijk zijn voor mensen met psychiatrische of psychosociale problematiek.

 

Helpen herstellen


Herstellen is iets anders dan genezen. PaZZage helpt cliënten een nieuwe rol in de maatschappij te vinden. Als cliënt word je je binnen PaZZage bewust van je eigen talenten én beperkingen. Men leert het stuur weer in eigen handen te nemen en inhoud te geven aan het dagelijks bestaan. PaZZage helpt het label ‘patiënt’ af te schudden door beter te functioneren in de maatschappij.

 

PaZZage helpt bij

 • Het vinden van een passende dagbesteding
 • Het vinden van passend werk (intern bij PaZZage, extern bij een werkgever, of als vrijwilliger)
 • Het zo goed mogelijk uitvoeren van dagbesteding en werk (intern / extern)
 • Het opbouwen en versterken van contacten met mensen (sociale netwerken)
 • Het vergroten van kennis en kunde door opleiding

Activiteiten

 • Administratie en Receptie
 • Catering
 • Computerwerkplaats
 • Confectie
 • Cursussen
 • Deep Yellow kunstwerkplaats
 • Gezond bewegen
 • Groen
 • Mediaprint drukwerk
 • Productie

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat van het circuit PaZZage, telefoon: 053-4807204. U kunt ook een mail sturen naar: pazzagesecretariaatambulant@mediant.nl

 

Het postadres is: Postbus 775 7500 AT Enschede
Het bezoekadres is: Noord Esmarkerrondweg 372, Enschede

 

 

Zie ook de website van PaZZAge www.Pazzage.nl