Centrum voor Ontwikkelingsstoornissen (COS)

Het Centrum voor Ontwikkelingsstoornissen Twente biedt volwassenen (18-60 jaar) met Autisme, AD(H)D of een verstandelijke beperking, aanvullend diagnostisch onderzoek, (mede)behandeling, consultatie en advies...

 

Aanbod voor Kinderen vanHet COS richt zich op mensen met:

 • Een Autisme Spectrum Stoornis (normaal tot hoogbegaafd)
 • AD(H)D
 • Een verstandelijke beperking (IQ van 50-70) met psychiatrische problematiek.

 

Contact

Het COS is gevestigd binnen locatie De Opmaat, Laan van Driene 101, Hengelo.
Het telefoonnummer is: 074- 256 32 56. Het secretariaat is iedere werkdag van 08.30 tot 17.00 uur bereikbaar.
Het mailadres is: costwente@mediant.nl

 

Aanmelden

De huisarts of praktijkondersteuner stelt de eerste diagnose en meldt iemand aan bij Mediant. Daarna volgt de uitnodiging voor een eerste kennismaking.
De professional van Mediant adviseert over de meest geschikte behandeling. Na instemming start de behandeling zo snel mogelijk.

Soms is de conclusie dat behandeling van een klacht thuishoort bij een andere hulpverlener. Mediant werkt samen met zorginstellingen in allerlei vakgebieden.
Op deze wijze word je snel begeleid naar de juiste hulpverlener, zowel intern als extern.

 

Verwijzen

Bent u verwijzer en wilt u meer weten over verwijzen naar het centrum voor Ontwikkelingsstoornissen dan kunt u contact opnemen met het secretariaat van COS via 074-256 32 56

Vragen kunt u ook stellen via: costwente@mediant.nl. Dit mailadres is niet bedoeld voor verwijzingen. 

Uw verwijzing kunt u sturen via Zorgdomein. Beschikt u niet over Zorgdomein en heeft u hier interesse in? Neemt u dan contact op met afdeling Communicatie via communicatie@mediant.nl. 

 

SMS-Alert

Het Centrum voor Ontwikkelingsstoornissen biedt SMS-Alert als extra service aan. Men ontvangt dan één dag voor de afspraak een herinneringsbericht per SMS, om te helpen bij het nakomen van de afspraak. Bij moeite met het nakomen van afspraken is het tevens raadzaam om dit met de behandelaar te bespreken, zodat dit kan worden meegenomen als behandeldoel.

Helaas worden wij regelmatig geconfronteerd met het feit dat mensen niet komen op een geplande afspraak. Een hulpverlener zit dan te wachten. In die tijd hadden we ook iemand van de wachtlijst kunnen inplannen.
Daarom gelden de volgende regels:

• Als je tijdens de behandeling in drie maanden tijd drie keer niet bent verschenen op een afspraak moeten we de behandeling beëindigen.
• Bij een intake geldt dat als je twee keer niet verschijnt de behandeling stopt.
• Bij een dreigende uitschrijving door no-show wordt de huisarts geïnformeerd.

• Als er een afspraak wordt afgezegd door de behandelaar of als je tijdig afbelt krijg je zo mogelijk met voorrang een nieuwe afspraak aangeboden.
• U kunt zich afmelden tijdens kantoortijden door te bellen met het secretariaat:
tel.nr: 074 - 256 32 56. In het weekend kan gemaild worden met: costwente@mediant.nl

 

Autisme Spectrum Stoornis (ASS)

ASS is een informatieverwerkingsstoornis die zich uit in problemen in de sociale interactie, de communicatie en de verbeelding. Door de andere manier van informatieverwerking is er bij mensen met een ASS sprake van een andere manier van voelen, waarnemen, denken en handelen. Vaak wordt de beleving en het gedrag van mensen met een ASS moeilijk begrepen door de omgeving.

Bij intake worden de aanmeldklachten in kaart gebracht en wordt gekeken naar een passend vervolg.
Dit kan nader diagnostisch onderzoek zijn, een behandelaanbod of een verwijzing naar een andere instantie. De afspraken voor een behandeling worden vastgelegd in het behandelplan.

Daarin kunnen onder meer de volgende onderdelen opgenomen worden:

 • Individuele behandeling en begeleiding
 • Groepsbehandelingen zoals:
  -Inzicht in het autisme (Psycho Educatie)
  -Sociale Vaardigheden
  -Plannen en Structuren
  -Vriendschap, Relaties, Intimiteit en Seksualiteit
 • Medicamenteuze behandeling

 

AD(H)D

AD(H)D (Attention Deficit (& Hyperactivity) Disorder) is een aandachtstekortstoornis die vaak gepaard gaat met onoplettendheid, impulsiviteit en hyperactiviteit. Mensen met AD(H)D hebben over het algemeen meer last van concentratieproblemen, rusteloosheid en impulsiviteit dan anderen. Zij zijn vaak sneller afgeleid, nerveus, lichamelijk onrustig, hebben moeite met zelfbeheersing, hebben last van stemmingswisselingen, overmatig middelengebruik en hebben moeite met plannen en organiseren.
Bij intake worden de aanmeldklachten in kaart gebracht en wordt gekeken naar een passend vervolg.
Dit kan nader diagnostisch onderzoek zijn, een behandelaanbod of een verwijzing naar een andere instantie. De afspraken voor een behandeling worden vastgelegd in het behandelplan.
Daarin kunnen onder meer de volgende onderdelen opgenomen worden:

 • Individuele behandeling en begeleiding
 • Groepsbehandelingen zoals:
  -Inzicht in AD(H)D
 • Medicamenteuze behandeling

 

VG-GGZ poli

Bij de VG-GGZ poli worden mensen met een verstandelijke beperking ( IQ tussen 50 en 85) in combinatie met een psychiatrische stoornis onderzocht en behandeld. Vaak is er sprake van complexe problematiek waarbij een reguliere behandeling van de psychiatrische stoornis ernstig bemoeilijkt wordt door de verstandelijke beperking.

Bij intake worden de aanmeldklachten in kaart gebracht en wordt gekeken naar een passend vervolg.
Dit kan nader diagnostisch onderzoek zijn, een behandelaanbod of een verwijzing naar een andere instantie. De ondersteuning van naasten en/of een begeleider uit de woonsituatie is hierbij van groot belang.
Afspraken voor de behandeling worden vastgelegd in het behandelplan.
Daarin kunnen onder meer de volgende onderdelen opgenomen worden:

 • Individuele behandeling en/of systeembegeleiding
 • Medicamenteuze behandeling