Bureau Herstel

Herstellen van een psychiatrische stoornis is een weg met veel hobbels, ups en downs. Bureau Herstel biedt handvatten, gebaseerd op ervaringsdeskundigheid, om te ondersteunen in het (her)vinden van de eigen kracht en mogelijkheden om zo de regie over je leven terug te krijgen of te houden.

 

Trefpunt Bureau Herstel

Het Trefpunt Bureau is de plek op locatie Helmerzijde, waar men in gesprek kan gaan met ervaringsdeskundigen en waar men trainingen kan volgen en informatie avonden kan bezoeken.

 

Openingstijden Trefpunt Bureau Herstel

Het Trefpunt van Bureau Herstel is van maandag t/m vrijdag geopend voor INLOOP: 11.30 - 13.30 uur (uitgezonderd feestdagen).

Het Trefpunt van Bureau Herstel is op donderdag geopend voor de THEMA AVOND: 18.30 - 20.30 uur (uitgezonderd feestdagen).

 

Aanbod

  • Cursus ’Herstellen doe je zelf’: Bekend raken met het begrip herstel, herstelervaringen delen met anderen en eigen kracht en mogelijkheden hervinden.
  • Cursus ‘Werken met eigen ervaring’: Deelnemers ondersteunen in hun zoektocht naar mogelijkheden om te gaan werken als ervaringsdeskundige.
  • Cursus ‘Photovoice’: Zelfstigma’s wegnemen en herontdekken van sterke punten en talenten.
  • Digitaal Herstelverhaal: Het schrijven van je eigen herstelverhaal middels digitale ondersteuning (E-health).
  • Gesprek met Ervaringswerker: Ondersteuning van het herstel van (maatschappelijke) rol en persoon(lijke ambities) van de bezoeker door 1 op 1 in gesprek te gaan.

 

 

Familie evaringsdeskundigheid

Ontmoetingsplek /Inloop voor  familie/naasten van mensen met psychische kwetsbaarheid. 

Elke maandagavond van 19:30 – 21:00 uur, Bureau Herstel Mediant, Broekheurnering 1050, Enschede

 

Contact

Bezoekadres:
Broekheurnering 1050, 7546 TA Enschede
Telefoon: 053-475 53 99 of E-mail: bureauherstel@mediant.nl
www.bureauhersteltwente.nl

 

 

Logo Bureau Herstel def