Locatie Raiffeisenstraat: Centrum voor Stemmings-en Angststoornissen

Raiffeisenstraat 44
7514 AM Enschede

Centrum voor Stemmings-en Angststoornissen

Telefoon: 053- 488 18 90 (secretariaat)

 

 

 

Aanmeldprocedure in een notendop

In deze film wordt snel en simpel duidelijk gemaakt hoe u gebruik kunt maken van de hulp van Mediant.


Zondag 29-09-2019: Streettriage Twente in programma verwarde mensen van De Monitor

Kijk komende zondag 29 september 2019  naar De Monitor 22:40 uur NPO 2.
In de reeks uitzendingen over verwarde mensen is er nu aandacht voor o.a. Streettriage Twente waarin vanuit de Twentse gemeenten Politie Twente, Ambulance oost maar ook de GGZ: Dimence en Mediant Geestelijke Gezondheidszorg actief samenwerken. Trots op deze prachtige pilot! Zie voor het programma: https://lnkd.in/gSGQuzC

 

Wet verplichte ggz

Met ingang van 1 januari 2020 treedt de Wet verplichte ggz (Wvggz) in werking.
Deze wet vervangt de huidige wet Bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (Bopz) en regelt de rechten van mensen die te maken hebben met verplichte zorg in de GGz. Een belangrijke verandering is dat verplichte zorg straks ook buiten een GGz-instelling kan plaats vinden.

Lees meer

Referaat Let's talk about seks

Dinsdag 12 november a.s. is er in het Helmertheater een referaat met als thema 'Let's talk about seks' 

Lees meer