Mediant heeft tot op heden zorg -  voor zover geleverd in 2022 – nog niet gedeclareerd bij zorgverzekeraars.

Dit komt doordat er landelijk per 1-1-2022 een andere vorm van financiering en declaratie is gekomen. Het Elektronisch Cliëntendossier Dossier dat door Mediant wordt gebruikt is nog niet in staat om te declareren op basis van deze gewijzigde vorm van financiering. Hier wordt hard aan gewerkt.

De verwachting is dat vóór het einde van het jaar 2022 de facturatie op gang zal komen en dat alle zorg dan alsnog zal worden gedeclareerd.

De zorg geleverd in 2022 zal ten laste komen van het eigen risico 2022, dit verandert niet, ook niet als de factuur pas in 2023 wordt verzonden.