Coronavirus en maatregelen om reguliere zorg veilig door te laten gaan

Binnen Mediant nemen we enkele voorzorgsmaatregelen in het kader van het coronavirus.
Onze reguliere zorg gaat op een veilige manier zoveel mogelijk door. 

Wel kan het betekenen dat uw afspraak bij ons niet op de gebruikelijke manier doorgaat maar bijvoorbeeld digitaal
of telefonisch plaatvindt of op aangepaste wijze op een locatie van Mediant. In het uiterste geval worden afspraken verplaatst naar een andere datum.

We krijgen al veel telefoontjes en het kan zijn dat u even iets langer moet wachten voordat u iemand aan de lijn krijgt. 
Wij vragen om uw begrip hiervoor.

Is er sprake van een verkoudheid of griepverschijnselen. Kom dan niet naar een locatie van Mediant. 

Overige maatregelen: Gewoon Goede Zorg maar wel aangepast.

 

Bezoekers

Voor bijna al onze klinische afdelingen is bezoek weer toegestaan.

Voor bezoek gelden de volgende voorwaarden:

 • Bezoekers zijn minimaal 24 uur vrij van symptomen van corona.
 • Handen desinfecteren bij binnenkomst.
 • Afstand houden (min. 1,5 meter).
 • Lukt 1,5 meter afstand niet? Dan mondmasker verplicht. 
 • Bezoekers melden zich bij binnenkomst zodat we weten dat ze er zijn. Hier wordt uw naam en die van de cliënt die u bezoekt genoteerd i.v.m. eventueel bron- en contactonderzoek.
 • We ontvangen bezoekers waar mogelijk in openbare ruimten: buiten ruimtes patio’s, restaurant e.d. Waarbij de regel 1 persoon per 10 m2 wordt gehanteerd.
 • Koffie en thee wordt alleen gebruikt uit papieren wegwerpbekers.
 • Wanneer er een Covid-19 verdenking of besmetting is op de afdeling, is bezoek niet meer mogelijk

Alle zij-ingangen van de locaties blijven voorlopig gesloten om te voorkomen dat mensen op verschillende plekken binnenkomen. Bij alle centrale ingangen staat desinfectans om de handen te reinigen.

 

Overige maatregelen

 • Klinisch opgenomen cliënten kunnen weer met verlof gaan. Uiteraard worden daarbij de coronamaatregelen in acht genomen. Wanneer er symptomen van corona zijn, wordt hierover contact opgenomen met de afdeling voor men terugkeert. Bij verlof van meer dan een dag, wordt op de afdeling de temperatuur gemeten. 
 • Onze afspraken worden waar mogelijk en nog wenselijk omgezet naar telefonische consulten of online contact. Waar Face-to face contact nodig is, regelen we dit met inachtneming van de richtlijnen.
 • Groepsbehandelingen gaan op aangepaste wijze door. Waar mogelijk worden deze omgezet naar een digitale versie of in kleine groepen zodat de 1,5 meter afstand gegarandeerd kan worden.
 • Ambulante dagactiviteiten zijn op een andere manier georganiseerd passend binnen de maatregelen van o.a. 1,5 meter afstand, handen wassen bij binnenkomst en ziekteverschijnselen vrij zijn van medewerkers en cliënten.
 • De ambulante inloopvoorzieningen zijn weer geopend. 
 • Dagbesteding is weer opgestart.
 • Als een huisbezoek noodzakelijk is, zal vooraf contact worden opgenomen om er zeker van te zijn dat er geen ziekteverschijnselen zijn.
 • Als een huisbezoek niet kan doorgaan, wordt gekeken naar andere mogelijkheden van contact. 
 • Onze zorg in de klinieken en begeleiding gaat gewoon door en ook de crisisdienst blijft actief.
 • In publieke binnenruimtes van Mediant is het dragen van een mondmasker verplicht. 
 • Onze restaurants zijn beperkt opengesteld maar nog niet voor algemeen publiek. 

Pedicures en kappers

Binnen Mediant komen op enkele afdelingen pedicures en kappers op locatie. Wij willen deze pedicures en kappers met duidelijke richtlijnen weer toelaten op onze locaties.

Hierover hebben zij een brief van ons ontvangen. De brief is verzonden vanuit de afdelingen waarvoor dit geldt.

De richtlijnen die duidelijk in deze brief moeten staan zijn:

 • Altijd op afspraak.
 • De pedicure/kapper heeft geen ziekteverschijnselen.
 • Als er intern sprake is van ziekteverschijnselen of vastgestelde Covid-19, kan de afspraak alsnog op elk moment worden afgelast.
 • Bij binnenkomst en vertrek worden handen gedesinfecteerd.
 • Alle al geldende maatregelen rondom hygiëne blijven van kracht.

Max. 24 uur voordat de pedicure of kapper komt, is er vanuit de afdeling nog contact om vast te stellen of er inderdaad geen ziekteverschijnselen zijn.

Onze maatregelen kunnen per dag worden aangescherpt. Wij vragen begrip voor deze maatregelen
en de mogelijke ongemakken die dit met zich meebrengt.

corona beeldscherm 06 21