Coronavirus en maatregelen om reguliere zorg veilig door te laten gaan

Binnen Mediant nemen we enkele voorzorgsmaatregelen in het kader van het coronavirus.
Onze reguliere zorg gaat op een veilige manier zoveel mogelijk door. 

Wel kan het betekenen dat uw afspraak bij ons niet op de gebruikelijke manier doorgaat maar bijvoorbeeld digitaal
of telefonisch plaatvindt of op aangepaste wijze op een locatie van Mediant. In het uiterste geval worden afspraken verplaatst naar een andere datum.

We krijgen al veel telefoontjes en het kan zijn dat u even iets langer moet wachten voordat u iemand aan de lijn krijgt. 
Wij vragen om uw begrip hiervoor.

Is er sprake van een verkoudheid of griepverschijnselen. Kom dan niet naar een locatie van Mediant. 

Overige maatregelen: Gewoon Goede Zorg maar wel aangepast.

Bezoekers

Voor bezoek gelden de volgende voorwaarden:

 • Bezoekers zijn minimaal 24 uur vrij van symptomen van corona.
 • In publieke binnenruimtes van Mediant is het dragen van een mondmasker verplicht. 
 • Handen desinfecteren bij binnenkomst.
 • Afstand houden (min. 1,5 meter).
 • Bezoekers melden zich bij binnenkomst zodat we weten dat ze er zijn. Hier wordt uw naam en die van de cliënt die u bezoekt genoteerd i.v.m. eventueel bron- en contactonderzoek.
 • Wanneer er een Covid-19 verdenking of besmetting is op de afdeling, is bezoek niet meer mogelijk.

Alle zij-ingangen van de locaties blijven voorlopig gesloten om te voorkomen dat mensen op verschillende plekken binnenkomen. Bij alle centrale ingangen staat desinfectans om de handen te reinigen.


Overige maatregelen

 • Klinisch opgenomen cliënten kunnen met verlof gaan. Uiteraard worden daarbij de coronamaatregelen in acht genomen. Wanneer er symptomen van corona zijn, wordt hierover contact opgenomen met de afdeling voor men terugkeert. Bij verlof van meer dan een dag, wordt op de afdeling de temperatuur gemeten. 
 • Onze afspraken worden waar mogelijk en wenselijk omgezet naar telefonische consulten of online contact. Waar Face-to face contact nodig is, regelen we dit met inachtneming van de richtlijnen.
 • Groepsbehandelingen gaan op aangepaste wijze door. Waar mogelijk worden deze omgezet naar een digitale versie of in kleine groepen zodat de 1,5 meter afstand gegarandeerd kan worden.
 • Ambulante dagactiviteiten zijn op een andere manier georganiseerd passend binnen de maatregelen van o.a. 1,5 meter afstand, handen wassen bij binnenkomst en ziekteverschijnselen vrij zijn van medewerkers en cliënten.
 • Als een huisbezoek noodzakelijk is, zal vooraf contact worden opgenomen om er zeker van te zijn dat er geen ziekteverschijnselen zijn.
 • Als een huisbezoek niet kan doorgaan, wordt gekeken naar andere mogelijkheden van contact. 
 • Onze zorg in de klinieken en begeleiding gaat gewoon door en ook de crisisdienst blijft actief.