8 januari a.s. is er in het Helmertheater een referaat met als thema: Bewegen en besturen; wat kun je daaruit aflezen?


Locatie: Helmertheater, Helmerzijde Broekheurnering 1050 te Enschede.

Tijd: 16.30 tot 18.00 uur. Aansluitend is er een hapje & drankje en gelegenheid tot napraten.

Aanmelden: referaat@mediant.nl 

Dinsdag 8 januari 2019

 

 

Bewegen en besturen; wat kun je daaruit aflezen?

Voor ons functioneren is bewegen belangrijk. Goed kunnen bewegen is belangrijk voor ons welbevinden. We laten met onze manier van bewegen veel zien van ons zelf. We communiceren met onze bewegingen, onze stemming laten we zien. Motie, emotie en cognitie liggen dichter bij elkaar dan je zou denken.

Ons vermogen om te bewegen kan dan ook door veel dingen beïnvloed worden: o.a. door lichamelijke ziekten, neurologische ziekten, psychiatrische ziekten en door medicatie. Het meest duidelijke voorbeeld zijn de bijwerkingen van antipsychotica, die steeds minder gezien worden, en daarom ook wel eens over het hoofd worden gezien. Maar ook andere vormen van bewegingsstoornissen, kunnen soms lastig te diagnosticeren zijn.

Prof. Dr. Richard Bruggeman, psychiater, zal ons aan de hand van voorbeelden uitleggen wat we kunnen zien aan hoe mensen zich bewegen. Oorzaken en theoretische achtergrond wordt hierbij uitgelegd.

 

Programma

 

16.00 uur   

Zaal open  
16.30 uur

Opening en welkomstwoord. In beweging?

Lia Verlinde, voorzitter refereercommissie / psychiater / opleider psychiatrie
16.45 uur

Bewegen en besturen; wat kun daaruit aflezen?

Richard Bruggeman, psychiater

17.45 uur Vragen en discussie

Lia Verlinde

18.00 uur

Afsluiting met hapje & drankje

 

 

 

Somatisch-onvoldoende verklaarde klachten; echte klachten voor de ggz?

 

De meest voorkomende diagnose in de geneeskunde is die van somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten (SOLK).

Zijn het dan wel 'echte' klachten? Is SOLK hetzelfde als psychosomatische klachten? Vallen fibromyalgie, prikkelbare darmsyndroom (PDS) en chronisch-vermoeidheidssyndroom(CVS) er ook onder?

Hoort iemand met lichamelijke klachten eigenlijk wel in de GGZ? 

Patiënten met SOLK worden vaak ervaren als 'moeilijk' of 'lastig', door zowel artsen als ggz hulpverleners.

In dit referaat zullen we u proberen te overtuigen dat SOLK interessant is om te behandelen, als je maar weet wat je wel (en niet!) moet doen.

Daarnaast informeren we u over de verwijsmogelijkheden (het aanbod) in de regio en daarbuiten.

 

Programma

16.00 uur   

Zaal open  
16.30 uur

Opening en welkomstwoord

Lia Verlinde, voorzitter refereercommissie / psychiater / opleider psychiatrie
16.35 uur

Casuïstiek, hoe en welke aanmeldingen komen binnen

Petra Striek, gz-psycholoog Mobiele behandel- en consultatieteam Mediant

16.50 uur

SOLK in de GGZ

Lineke Tak, psychiater en onderzoeker Specialistisch Centrum voor SOLK-en somatisch-symptoomstoornissen, Dimence/UMCG

17.25 uur

Behandelaanbod SOLK-team ZGT

Anne Neeltje Scholte, psychiater SOLK-team, ZGT

17.50 uur Vragen en discussie

Lia Verlinde

18.00 uur

Afsluiting met hapje & drankje