Op dinsdag 14 november 2017 vindt het referaat met als thema 'Stigmatisering is overal, iedereen krijgt ermee te maken' plaats bij Mediant locatie Helmerzijde.
Aanmelden kan via referaat@mediant.nl
Programma