Mediant
Broekheurnering 1050
7546 TA Enschede

Telefoon: 053-4755755
Web: www.mediant.nlCentrum voor Persoonlijkheidsstoornissen

Persoonlijkheidsstoornissen
Wanneer gevraagd wordt te beschrijven wie u als mens bent, noemt u zeer waarschijnlijk een aantal persoonlijkheidskenmerken op. U bent bijvoorbeeld heel nauwgezet, volgzaam, ongeduldig of spontaan.

Sommige mensen hebben één of meerdere kenmerken die in een zodanig extreme vorm tot uiting komen, dat zij daar zelf, en vaak ook hun omgeving, last van hebben.
Deze problemen kunnen ervoor zorgen dat men niet langer goed kan functioneren en dan kan er sprake zijn van een persoonlijkheidsstoornis.
Bij het Centrum voor Persoonlijkheidsstoornissen zijn we gespecialiseerd in het herkennen en behandelen van persoonlijkheidsstoornissen.

Procedure

Via de huisarts kan men bij het Centrum voor Persoonlijkheidsstoornissen worden aangemeld. Binnen het centrum worden vervolgens enkele onderzoeken gedaan om vast te stellen of het daadwerkelijk om een persoonlijkheidsstoornis gaat en welke.
Direct na aanmelding wordt een uitnodiging verzonden voor een intake gesprek. Tijdens het intake gesprek worden vragen gesteld en wordt uitleg gegeven over wat we doen binnen het centrum en wat men kan verwachten. Na de intake volgt een adviesgesprek over de te volgen behandeling.

Behandeling
Wij bieden individuele- en groepsbehandelingen. Deze behandeling bieden we in de vorm van poliklinische behandeling,  dagbehandeling, of klinische behandeling (opname).
Waar mogelijk en wenselijk betrekken we familie bij de behandeling. Bij onze behandelingen staan herstel en eigen regie centraal, dat betekent dat gewerkt wordt aan het weer goed kunnen functioneren en grip krijgen op het eigen leven.

Het Centrum voor Persoonlijkheidsstoornissen
Bij het Centrum werken o.a. psychiaters, psychologen, psychotherapeuten, vaktherapeuten, sociotherapeuten en sociaal psychiatrisch verpleegkundigen. Door de gevarieerde samenstelling van ons team, kunnen we zorg op maat bieden. We bieden licht intensieve tot zeer intensieve behandeling voor mensen met een persoonlijkheidsstoornis (van Basis GGZ tot specialistische GGZ). Wanneer iemand meer of minder hulp nodig heeft, kunnen we snel schakelen.

Contact
Centrum voor Persoonlijkheidsstoornissen
Boerhaavelaan 69
7555 BB Hengelo
Telefoon: 088 - 373 67 00
Fax: 088-373 67 11

Voor interessante factsheets zie ook de website van
het kenniscentrum voor persoonlijkheidsstoornissen:
www.kenniscentrumps.nl
(downloads / Folders en Factsheets)

 


   


DISCLAIMER