Mediant
Broekheurnering 1050
7546 TA Enschede

Telefoon: 053-4755755
Web: www.mediant.nl

Centrum voor Persoonlijkheidsstoornissen

Heeft u last van een star en duurzaam patroon van gedachten, gevoelens en gedrag? Het centrum Persoonlijkheidsstoornissen biedt u hulp.

Aanmelden
Uw huisarts en praktijkondersteuners kennen het dienstenpakket van Mediant. Zij stellen de eerste diagnose en melden u eventueel aan bij het Centrum voor Persoonlijkheidsstoornissen.

Behandelingen
U ontvangt behandeling als individu of in groepsvorm.

Individueel
• Sociaal psychiatrische behandeling: Gericht op mensen met langer durende psychische klachten. We begeleiden u bij het onderhouden van sociale contacten. We bieden hulp bij werken, vrijetijdsbesteding en zelfstandig wonen.

Psychotherapeutische behandeling, zoals
• Cognitieve gedragstherapie (compacte behandeling om ingrijpende gebeurtenissen te verwerken)
• Cliëntgerichte psychotherapie
• Algemene psychotherapie
• Systeemtherapie
• Psychoanalytische psychotherapie/psychoanalyse

Daarnaast is behandeling met medicijnen mogelijk.

Groepsbehandeling (op elk moment aan te schuiven)
• Adolescentengroep: gericht op het ontwikkelen van een eigen identiteit en autonomie. Leeftijd vanaf 18 jaar tot 25 jaar.
• Identiteitsgroep: gericht op identiteitsontwikkeling. Leeftijd vanaf 24 jaar
• Vermoeide heldengroep: gericht op persoonsontwikkeling. Leeftijd vanaf 40 jaar
• Cognitief gedragstherapeutische groep: gericht op autonomieversterking en identiteitsontwikkeling
• Psycho-educatie groep (in oprichting): Ondersteunend groepsaanbod voor mensen vanaf 24 jaar
• Borderline groep: ondersteunende groep voor mensen met een borderline-persoonlijkheidsstoornis (vervolg op VERS-training)

Groepsbehandeling (vaste groep: samen starten, samen afronden)
• VERS: Vaardigheidstraining Emotie Regulatie Stoornis. Geschikt voor mensen met borderline problematiek. Duur: 4 maanden
• EBS: Emotie de Baas-groep. Groepsbehandeling voor mensen met borderline problematiek. Duur: 1 jaar, inclusief 4 maanden VERS-training
Geschikt voor mensen die naast een VERS-training een groepsproces aankunnen. Gericht op ‘stevige' persoonsontwikkeling
• Leefstijlcursus. Hierin behandelt u in 6 bijeenkomsten zaken om tot evenwichtige zelfzorg te komen.

Soms ter ondersteuning, soms als behandeling op zich ingezet:
• Creatieve therapie: drama, beeldend of muziek
• Psychomotore therapie (PMT); gericht op lichaamstaal, -houding, beweging en ademhaling

Informatie
Voor overleg over verwijzingen kunt u bellen met het secretariaat via telefoonnummer: 088 – 373 67 00.

Locatie
Boerhaavelaan 69 te Hengelo,
Telefoon: 088 – 373 67 00.
E-mail:  cczppsecretariaat@mediant.nl

 


   


DISCLAIMER