Mediant
Broekheurnering 1050
7546 TA Enschede

Telefoon: 053-4755755
Web: www.mediant.nl

Centrum voor Klinische Psychotherapie, De Wieke

Centrum De Wieke richt zich op mensen met een persoonlijkheidsstoornis. Het programma bestaat uit klinische psychotherapie. Dit betekent dat u vanaf zondagavond tot vrijdagmiddag in behandeling bent bij Mediant. De behandelend hulpverlener bepaalt in overleg met u hoe de opname verloopt.

In De Wieke woont u met ongeveer 25 cliënten in één gebouw. De gemiddelde leeftijd ligt tussen 20 en 40 jaar. U maakt deel uit van een oefengroep van ongeveer 9 mensen.
In overleg met u kiezen we de behandeling die het best bij u past. Zo zijn individuele behandeltrajecten mogelijk maar ook groepstrajecten. De behandelduur varieert van 3 tot 12 maanden. Dit wordt afgebouwd met deeltijdbehandeling of ambulante hulpverlening.

Aanmelden
Via uw huisarts of andere verwijzer neemt u contact op met Mediant. Wij nodigen u uit voor een eerste gesprek. Daarna volgt een intakeprocedure om uw klachten helemaal helder te krijgen. Ook een psychologisch en psychiatrisch onderzoek horen tot de procedure. Dit zijn testen en gesprekken die ons helpen om een zo goed mogelijk behandelprogramma voor u te maken.

Behandeling
De behandeling van uw problemen staat tijdens uw verblijf in De Wieke centraal. Alles wat u denkt, voelt, doet en wilt is bespreekbaar in de therapieën. Alleen op uw verzoek en heldere argumenten wijken we af van deze regel. Over alles is te praten.
De volgende onderdelen maken integraal deel uit van het dagprogramma van de Wieke:
• Groepspsychotherapie
• Vaktherapie
• Sociotherapie
• Maatschappelijk werk
• Behandeling met psychofarmaca
• Systeemtherapie op indicatie

Opbouw
Uw verblijf bij De Wieke begint altijd op maandag. Een sociotherapeut en twee medecliënten (uw ‘maatjes') vangen u op. Bij deze maatjes kunt u in het begin terecht met uw vragen, maar ook de andere cliënten maken u wegwijs. U krijgt een slaapplaats in een tweepersoonskamer, samen met iemand die er al wat langer is.

Begeleiding familie en naasten
Uw familie en/of naaste betrekken we bij voorkeur bij uw behandeling. Ook nodigen we hen twee keer per jaar uit om deel te nemen aan therapieën en een simulatiedag.
Er is een huisarts verbonden aan De Wieke.
Op indicatie kan gebruik gemaakt worden van fysiotherapie en een diëtiste.

Nazorg
Na afsluiting van de behandeling op De Wieke is het mogelijk om deel te nemen aan de nazorggroep.

Locatie
Huttensmidhoek 19/33, 7546 AX Enschede
Telefoon: 053-475 55 78 (secretariaat)
Fax: 053-4755295
E-mail: info@mediant.nl

 


   


DISCLAIMER